Laptopy z dofinansowaniem

0
999

Wszystkie jednostki samorządu w powiecie piaseczyńskim otrzymają wnioskowane dotacje na zakup sprzętu cyfrowego do szkół.

O środki zewnętrzne z programu „Zdalna Szkoła” wystąpiły wszystkie gminy oraz powiat. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Z założenia pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Nabór wniosków grantowych ruszył 1 kwietnia. Wysokość dotacji zależała przede wszystkim od liczby uczniów. Wszystkie jednostki samorządu otrzymają dotacje we wnioskowanej kwocie: Tarczyn 68,25 tys. zł, Prażmów 69,9 tys. zł, Konstancin-Jeziorna 79,97 tys. zł a Góra Kalwaria 99,8 tys. zł, Lesznowola 99,99 tys. zł, Piaseczno 100 tys. zł oraz powiat piaseczyński 99,96 tys. zł.

Teraz przed samorządami podpisanie umów na dofinansowanie, następnie środki muszą zostać wprowadzone do budżetów. Dopiero później możliwy będzie zakup sprzętu. Realnie więc sprzęt zakupiony dzięki dofinansowaniu trafi do szkół najwcześniej za kilka tygodni. Niewykluczone więc, że wówczas uczniowie wrócą już do szkół.