Łap deszczówkę z dotacją

0
1529

Gmina Piaseczno nie ograniczyła się do zakazu podlewania ogrodów w ciągu dnia. Oferuje również dotacje na tzw. małą retencję.

Uchwały dotyczące dotacji dla osób, które zadbają o działania oszczędzające wodę radni podjęli na początku roku. To jedno z działań proekologicznych gminy, związanych ze zmianami klimatycznymi. Gmina Piaseczno uruchomiła już program dofinansowania do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, tak aby wspomagać ochronę kurczących się zasobów wodnych.

Mieszkańcy gminy Piaseczno mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych. Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Dotacja nie obejmuje zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową. O finansowe wsparcie mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.
Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% rzeczywistych, udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych.
Właściciele będą mieli obowiązek utrzymać wykonaną instalacje przez okres co najmniej 3 lat pod rygorem zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami.

Aby skorzystać z dotacji należy przesłać kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno) lub złożyć go za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku, a wynoszą one 250 tys. zł.

Szczegóły oraz wniosek dostępne są w BIP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię