Łap deszczówkę z dotacją

0
734

Gmina Konstancin-Jeziorna zachęca do wykorzystania wód opadowych i roztopowych na ternie własnej posesji. Na zakup zbiornika do gromadzenia deszczówki można otrzymać dotację.

Uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania Rada Miejska podjęła we wrześniu 2020 roku. Wraz z nowym rokiem budżetowym mieszkańcy mogą skorzystać z kolejnej puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel.

Dotację może otrzymać każdy mieszkaniec gminy – zarówno osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorcy. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. W 2022 roku jest to 20 tys. zł.

Dotacja obejmuje zakup zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów, zbiorników podziemnych o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów, które muszą być szczelnymi zbiornikami do gromadzenia wód opadowych lub zbiorników retencyjno-rozsączających wraz z wykonaniem instalacji rozprowadzającej. Wartość dofinansowania wynosi 50 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 2 tys. zł na jedną nieruchomość.

Wnioski można składać do 1 listopada 2022 r., a uzyskaną dotację należy rozliczyć do końca listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel.: 22 484 24 29).

Czytaj również: Prawie 3 miliony dotacji na drogi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię