L4 i zasiłki chorobowe na nowych zasadach

0
854

Wraz z nowym rokiem weszły w życie spore zmiany dotyczące korzystania ze zwolnień lekarskich i pobierania zasiłku chorobowego. Zmieniły się zasady liczenia długości „chorobowego”. Od stycznia nie ma już znaczenia, jaka choroba była powodem niezdolności do pracy.

Uwaga: Od 2022 roku osoby często chorujące będą mogły zostać na L4 bez pieniędzy. Przyczyna: ZUS chce wyeliminować możliwość korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich na różne choroby. Do końca 2021 roku, bez względu na jej rodzaj, wszystkie zwolnienia lekarskie sumowały się, jeśli nie było pomiędzy nimi przerwy przekraczającej 60 dni. Mogą zatem zdarzyć się przypadki osób, które będąc na zwolnieniu lekarskim na przełomie roku i jeśli zachorują po nowym roku a które uprzednio regularnie pobierały L4 nie otrzymają zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy osoba ubezpieczona może otrzymywać w ciągu roku nie dłużej niż przez 182 dni lub 270 dni przy stwierdzonej ciąży lub gruźlicy. Zmiana ta ma uniemożliwić pracownikom korzystanie ze zwolnień lekarskich na różne jednostki chorobowe. W ten sposób ZUS chce uniknąć sytuacji, gdy ubezpieczeni będą korzystać z przedłużenia L4 ponad limit 182 dni z powodu jednej choroby, po czym otrzymają kolejne zwolnienie z powodu innej. Od nowego roku nie ma już znaczenia, jaka choroba była powodem niezdolności do pracy przed i po przerwie. Tzw. okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli niezdolność do pracy spowodowana będzie różnymi chorobami. Nie będzie się wpisywać kodów chorób na L4. Każda choroba będzie wliczona do jednego okresu rozliczeniowego, gdy nie będzie między nimi przerwy 60 dni. W takim przypadku pracownikowi pozostanie jedynie świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy osobom, które dalej chorują, jednak rokują na odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji.

Uszczegółowiono przepisy dotyczące nieprawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich. Osoba, która pracowała w czasie zwolnienia lekarskiego musi zwrócić pobrany zasiłek chorobowy. Taka zasada obowiązywała już wcześniej, ale teraz jest wpisana do ustawy.

Od nowego roku okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia wynosi do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła m.in. osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w okresie ciąży.

Kolejna zmiana, jaka weszła w życie dotyczy kobiet korzystających z zasiłku macierzyńskiego. Od stycznia prawo do niego uzyskały również kobiety, które urodziły dziecko po ustaniu zatrudnienia, jeśli ubezpieczenie zakończyło się w czasie ciąży z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku. Jeśli ubezpieczona była zatrudniona na umowę o pracę i ta umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. To znaczy, że kobiety w ciąży, które stracą umowę w związku ze śmiercią pracodawcy, będą zabezpieczone tak samo jak te, których pracodawca (firma) uległ likwidacji lub upadłości.

Na korzyść pracowników wprowadzono zmiany w wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu. Od 2022 roku wynosi on 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Do tej pory było to 70 proc.

Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe będzie uznawane za chorobę, na którą pracownik będzie mógł otrzymać L4.

Kolejna zasadnicza zmiana dotyczy ustalania wymiaru zasiłku. Do tej pory, podstawę wymiaru zasiłku obliczało się na nowo, jeżeli w pobieraniu zasiłków wystąpiła przerwa wynosząca co najmniej trzy miesiące kalendarzowe. Po zmianach będzie to co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy.

Terminy wypłaty świadczeń, które od stycznia 2022 r. mają być wypłacane na bieżąco po stwierdzeniu nabycia uprawnień, a nie jak tej pory od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków —nie później niż w ciągu 30 dni. Zmiana ta może spowodować wydłużenie okresu oczekiwania na wypłatę z ZUS.

Czytaj również: Wypalenie zawodowe uznawane na L4

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię