Kwiryta ma przeprosić

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W piątek 5 stycznia sąd przychylił się do zasadniczej części pozwu gminy Lesznowola, która oskarżyła Stowarzyszenie Pełnoprawni Obywatele Kwiryta o naruszenie jej dóbr osobistych.

Proces rozpoczął się w listopadzie 2016 r. Sąd nakazał Stowarzyszeniu zamieścić na swojej stronie internetowej na okres 7 dni przeprosiny za umieszczenie raportu o sytuacji finansowej samorządu „zawierającego nieprawdziwe informacje, dotyczące rzekomych nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi gminy Lesznowola oraz doprowadzenie wskutek nieodpowiednich decyzji do zadłużenia gminy Lesznowola”.

Sąd zasądził również od pozwanego Stowarzyszenia kwotę 10 tysięcy zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zwrot kosztów procesu.

Sąd oddalił jednak powództwo gminy w punkcie dotyczącym nakazania pozwanemu Stowarzyszeniu zaniechania dalszych działań zagrażających dobrom osobistym powodowej gminy. Stwierdził że nie może zakazywać publikacji, ale wyraził nadzieję, że orzeczenie, które wydał nauczy Stowarzyszenie, że należy uważać na każde słowo. Uznanie tego żądania gminy byłoby prewencyjną cenzurą na co Sąd nie może, ani nie chce sobie pozwolić.

Wyrok nie jest prawomocny.

– Jestem zaskoczony decyzją sądu. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku, będziemy się od niego odwoływać. Niezrozumiałym dla mnie jest odrzucenie przez sąd wniosku Stowarzyszenia o powołanie biegłego, który mógłby potwierdzić zawarte w raporcie tezy – mówi Jacek Barcikowski, prezes Stowarzyszenia Kwiryta.

– Wyrok jest sprawiedliwy i pokazuje, że nie można w sposób bezprawny i bezpodstawny naruszać dóbr osobistych gminy. Sąd uznał zasadność wszystkich zarzutów podnoszonych przez gminę w pozwie przeciwko Stowarzyszeniu. Ponadto w ustnym uzasadnieniu stwierdził, iż gmina zażądała zaledwie 10 tys. zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, co jest kwotą niewielką wobec dokonanych przez Stowarzyszenie naruszeń dóbr osobistych – komentuje wójt Lesznowoli Jolanta Batycka-Wąsik.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama