Korytarz życia i suwak

0
681

W mikołajki wchodzą w życie nowe przepisy drogowe. Jazda na suwak oraz tworzenie tzw. korytarza życia stają się obowiązkowe.

Sejm znowelizował ustawę o ruchu drogowym. W myśl nowych zasad, obowiązkiem każdego kierowcy będzie jazda na suwak w określonych okolicznościach oraz udostępnienie przejazdu służbom ratowniczym. Znowelizowana ustawa wchodzi w życie 6 grudnia.

Nowe przepisy wprowadzają zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi, ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Przepisy mówiące o konieczności ustąpienia drogi jadącemu na sygnale pojazdowi uprzywilejowanemu zostały uzupełnione. Doprecyzowano sposób tworzenia tzw. korytarza życia na drogach liczących więcej niż jeden pas ruchu w danym kierunku. W przypadku dwóch pasów, kierowcy mają za zadanie zjechać maksymalnie w lewo na lewym pasie i maksymalnie w prawo na pasie prawym, pozostawiając przejazd pomiędzy potokami samochodów. Jeśli pasów jest więcej niż dwa, zasada jest wspólna – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem będą mieli obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo. Dokładnie obrazuje to poniższa ilustracja.

Rys. Ministerstwo Infrastruktury

Nowe przepisy dotyczą też tzw. jazdy na suwak. Ustawodawca określił tu zasady ustępowania pierwszeństwa w przypadku konieczności zjazdu na pas sąsiedni z kończącego się pasa ruchu lub w przypadku występujących na nim utrudnień. Dziś wpuszczenie sygnalizujących taką potrzebę pojazdów to dobra wola kierowcy poruszającego się danym pasem ruchu. Od piątku 6 grudnia kierowcy muszą się stosować do przepisów, które określają kolejność poruszania się pojazdów. W sytuacji łączenia się dwóch sąsiednich pasów w jeden samochody będą jeździły naprzemiennie.

W przypadku dwóch pasów mowa o jeździe „jeden na jeden”, czyli każdy pojazd kontynuujący jazdę ma wpuścić jeden pojazd włączający się do ruchu na danym pasie. Jeśli równocześnie kończyłyby się dwa sąsiadujące pasy ruchu, kierowca kontynuujący jazdę na wprost ma obowiązek wpuścić najpierw pojazd z prawej strony, następnie z lewej. Obrazuje to poniższy rysunek.

Rys. Ministerstwo Infrastruktury

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu oraz niezastosowanie się do zasady zmiany pasa ruchu wyrażonej nowymi przepisami, stanowić będzie wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń. W przypadku spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa, czyn ten wypełni znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za niezastosowanie się do przepisów kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.