Koronawirus zamyka powiat

0

Zagrożenie epidemiczne spowodowało znaczne zakłócenia w funkcjonowaniu instytucji publicznych. Poniżej zamieszczamy informację na temat poszczególnych placówek. 

Urzędy Gmin i starostwo powiatowe

Urzędy w większości przechodzą w tryb pracy zmiennej. Oznacza to, że w siedzibie przebywa jedna grupa pracowników, a pozostali pracują zdalnie, po czym grupa ta się zmienia. Chodzi o maksymalną ochronę pracowników, tak by urząd mógł funkcjonować nawet w przypadku zakażenia jednej z grup. Wszystkie informacje, w tym dane kontaktowe, dostępne są na stronach internetowych urzędów.

Ze wszystkimi urzędami należy kontaktować się mailowo, telefonicznie lub przez ePUAP. Bezpośrednio załatwiamy tylko sprawy konieczne i niecierpiące zwłoki, np. wydanie aktu zgonu.

Urząd Gminy Piaseczno – konieczne wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty, kasa nieczynna

Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna – wejście pojedynczo od strony ul. Kolejowej, czynne tylko jedno stanowisko podawcze w godz. 9.00-14.00

Urząd Gminy Lesznowola – konieczne wcześniejsze potwierdzenie wizyty mailowo lub telefonicznie

Urząd Gminy Góra Kalwaria – konieczne wcześniejsze umówienie wizyty mailowo lub telefonicznie. Przed urzędem na ul. 3 Maja stoi skrzynka podawcza, w której można zostawiać wnioski lub korespondencję

Urząd Gminy Tarczyn – obsługa zawieszona, jedynie przypadki bardzo pilne

Urząd Gminy Prażmów – konieczne wcześniejsze umówienie wizyty mailowo lub telefonicznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie – wszystkie wydziały i filie zamknięte, kontakt tylko w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym umówieniu mailowo lub telefonicznie.

Gminne Ośrodki Sportu

Wszystkie zajęcia i imprezy na terenie obiektów typu baseny, hale sportowe, stadiony itp. zostały odwołane:

GOSiR Piaseczno – 12-25 marca

GOSiR Konstancin-Jeziorna – 12-28 marca

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola – od 12 marca do odwołania

Ośrodek Sporu i Rekreacji w Górze Kalwarii – od 12 marca do odwołania

Gminne Ośrodki Kultury

Centrum Kultury w Piasecznie – od 12 marca do odwołania nie odbywają się koncerty, spotkania, warsztaty, zajęcia stałe we wszystkich placówkach. CK będzie szukać nowych terminów na imprezy, natomiast opłaty za zajęcia stałe zostaną pomniejszone.

Konstanciński Dom Kultury – od 12 marca odwołuje wszystkie wydarzenia. W placówkach KDK do odwołania nie będą się odbywały żadne zajęcia, warsztaty, spotkania, koncerty ani spektakle.

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – od 11 do 27 marca odwołane są wszystkie wydarzenia. Wszystkie stałe zajęcia są odwołane do 31 marca. Od 12 do 25 marca zamknięty jest Zamek w Czersku.

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli – od dnia 12 marca do 29 marca (a w razie potrzeby do odwołania) zawiesza wszystkie spotkania, imprezy, próby zespołów oraz zajęcia cykliczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Biblioteki Publiczne

Zamknięcie dotyczy wszystkich bibliotek i ich filii. Biblioteki nie realizują wypożyczeń, nie odbywają się spotkania, warsztaty i inne zajęcia. Automatycznie nastąpi prolongata terminu zwrotu książek. Nie należy się przejmować wysyłanymi przez automat przypomnieniami o zbliżającym się terminie zwrotu. Zachęcamy do śledzenia stron internetowych bibliotek oraz ich profili na Facebooku. Między innymi informują tam o dostępie do zasobów cyfrowych, w tym e-booków.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie – od 12 marca do odwołania. Termin zwrotu książek wydłużony o co najmniej czas zamknięcia bibliotek.

Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie – od 12 marca do odwołania.

Biblioteka Publiczna W Górze Kalwarii – od 12 do 25 marca. Termin zwrotu książek zostaje wydłużony o 30 dni od ponownego otwarcia.

Biblioteka Publiczna w Tarczynie – od 12 marca do odwołania. Dotychczasowe wypożyczenia zostaną automatycznie przedłużone na okres 30 dni. Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, zostanie dokonana kolejna prolongata.

Biblioteka Publiczna w Lesznowoli – od 12 do 25 marca.

Biblioteka Publiczna w Prażmowie – od 12 marca do odwołania. Dotychczasowe wypożyczenia zostaną automatycznie przedłużone na okres 30 dni. Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, to zostanie dokonana kolejna prolongata.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie – od 12 marca wnioski można składać mailowo lub telefonicznie. Odwołano zaplanowane w marcu warsztaty. Urzędnicy zachęcają do unikania wizyt osobistych w MGOPS, a w razie konieczności do przestrzegania bezpiecznego dystansu od innych osób oczekujących.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – zamknięta świetlica środowiskowa wraz z filią w Czersku – do 27 marca. Do odwołania nieczynna będzie kasa OPS. Ośrodek prosi o podawanie telefonicznie lub mailowo numerów kont. W przypadku konieczności wizyty – należy umówić się mailowo lub telefonicznie.

Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – zakaz odwiedzin oraz uczestnictwa osób spoza Domu w mszach św. w kaplicy DPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwraca się z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w siedzibie OPS. Można się kontaktować mailowo, telefonicznie przez EPUAP lub emp@tię.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli – obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt i wydzielona strefa dla interesantów. Kasa jest zamknięta; wypłaty świadczeń realizowane są przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie – nie przyjmuje interesantów bezpośrednio. Należy się kontaktować telefonicznie lub mailowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie – zwraca się z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w siedzibie GOPS. Dokumenty należy składać poprzez platformę ePUAP lub mailowo. Pytania można zadawać również drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

POIK i jego filie w Mrokowie oraz Piasecznie (PIK) od 11 marca do 1 kwietnia zawieszają przyjęcia klientów. Odwołane są wszystkie zaplanowane wizyty. W sytuacjach kryzysowych można korzystać z pomocy telefonicznie lub mailowo. Trwają też starania o możliwość wprowadzenia terapii przez SKYPE.

Przedsiębiorstwa Komunalne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie – Przyjęcie interesanta będzie następowało wyłącznie w nadzwyczajnych okolicznościach. PWiK zachęca do kontaktu drogą mailowa, telefoniczną lub przez konto iBOK.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie – zamknięty dla interesantów. W przypadku spraw pilnych zachęca do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii – zamknięty dla interesantów. Kontakt możliwy drogą elektroniczną lub telefonicznie. Czynności służb eksploatacyjnych ograniczone są wyłącznie do bieżącego utrzymania procesów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w energię cieplną.

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne – interesanci przyjmowani tylko w nadzwyczajnych okolicznościach. Kontakt mailowy, telefoniczny lub przez e-biuro na stronie spółki. Zamknięta kasa, obowiązują przelewy elektroniczne.

PUK Piaseczno – do odwołania zawieszone przyjęcia interesantów w biurze spółki, w sprawach bieżących można się kontaktować mailowo. Odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców będzie prowadzony bez zmian. Działa też PSZOK.