Kontrowersyjna pomoc prawna

69

Bezpłatna pomoc prawna oferowana w USC w Piasecznie przestała działać z końcem roku. Osoby, które z niej korzystały, są tym faktem rozczarowane.

O tym, że oferowana dotąd mieszkańcom pomoc prawna przestała działać, poinformowali nas zaniepokojeni tym faktem mieszkańcy.

– Wiem, że pomoc prawna jest też organizowana przez Powiat, ale jej dostępność i zakres udzielanych porad jest znacznie mniej atrakcyjny dla petentów – przekonuje jeden z naszych czytelników.

Rzeczywiście zapewnieniem bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców zajmuje się Powiat. To jedno z oddelegowanych do niego zadań. Z pomocy tej mogą skorzystać tylko osoby, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Rozwiązanie umowy miało związek z faktem przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego
do nowej siedziby przy ul. Warszawskiej

– Tymczasem z porad w Gminie mógł skorzystać każdy, w tym drobni przedsiębiorcy – informuje pani Janina. – Od 10 lat w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piasecznie w każdą środę były udzielane darmowe porady prawne. Bardzo kompetentny i pomocny prawnik udzielał bezpłatnych porad prawnych, pomagając niejednemu człowiekowi wyjść z opresji – zaznacza i zastanawia się, dlaczego Gmina przestała zapewniać taką możliwość swoim mieszkańcom.

Sekretarz gminy Arkadiusz Czapski przyznaje, że umowa z warszawską kancelarią została rozwiązana z końcem 2019 roku. Czy powodem były pieniądze? Nie, ponieważ kancelaria działała pro bono. Jaki miała w tym interes? Reklamowanie swoich usług, co przyznał nam jeden z pracowników kancelarii. Kancelaria świadczy tego typu usługi w kilku innych podwarszawskich gminach, między innymi w Górze Kalwarii.

Wydawać by się mogło, że niemal bezkosztowe zapewnienie mieszkańcom pomocy prawnej powinno być w interesie Gminy. Rozwiązanie umowy miało związek z faktem przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego do nowej siedziby przy ul. Warszawskiej. Dotychczas bowiem kancelaria korzystała z pokoju udostępnianego w Ratuszu. Jak poinformował nas Arkadiusz Czapski, w urzędzie nie ma miejsca, które mogłoby być nadal udostępniane nieodpłatnie kancelarii. Nie widzi też możliwości wpuszczania do Urzędu Gminy osób postronnych po godzinach pracy urzędników.

– Burmistrz Daniel Putkiewicz zastanawia się jednak, czy byłaby możliwość kontynuowania tego typu usług i w jakiej formie miałoby się to odbywać – mówi Czapski. Rozważany jest przede wszystkim konkurs, który dopuszczałby różne podmioty do ubiegania się o taką możliwość, oraz kwestia ponoszenia kosztów udostępniania pomieszczenia dla kancelarii.

Na razie mieszkańcy mogą korzystać z pomocy prawnej oferowanej przez Powiat oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.