Kontrole mieszkańców w Prażmowie

0
323

Gminni urzędnicy sprawdzą między innymi, czy właściciele nieruchomości w gminie Prażmów posiadają pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Prażmów poinformowała, że rozpoczęły się kontrole właścicieli nieruchomości, które są objęte systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Wójt Prażmowa Jan Adam Dąbek w specjalnym piśmie urzędowym poinformował sołtysów lokalnych miejscowości o czynnościach kontrolnych.

W ramach kontroli osoba posiadająca upoważnienie wójta jest uprawniona do sprawdzenia, czy nieruchomość jest wyposażona w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i czy są one utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym. Zbada także, czy zbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, w tym posiadanie kompostownika i wykorzystywanie go do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. Urzędnik skontroluje również wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy, przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego kontrola obejmie sposób pozbywania się nieczystości ciekłych (przedstawienie dowodów płatności – np. potwierdzenie przelewu, rachunek, faktura, paragon).

Ponadto urzędnik gminny zweryfikuje liczbę zamieszkałych na nieruchomości osób oraz liczbę psów posiadanych przez właścicieli.

Z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół, który powinien podpisać zarówno przeprowadzający kontrolę, jak i właściciel nieruchomości.

Czytaj również: Nowe chodniki w Prażmowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię