Konsultacje rowerowe

0
478

Gmina Konstancin-Jeziorna rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie budowy ścieżek rowerowych. 

Miłośnicy dwóch kółek z uzdrowiskowej gminy od dawna upominali się poprawę infrastruktury rowerowej oraz zaproszenie do projektowania osób zainteresowanych tematem. Lokalna społeczność w ubiegłym roku zorganizowała między innymi pierwszą Konstancińską Masę Krytyczną. O postulatach rowerzystów pisaliśmy we wrześniu ur. w artykule Rowerolucja .

Zgodnie z zapowiedziami burmistrz Kazimierz Jańczuk zaprasza mieszkańców do zgłaszania swoich uwag w zakresie projektowania ścieżek rowerowych na terenie gminy.

-Konsultacje społeczne są pierwszym etapem prac nad opracowywanymi przez gminę Konstancin-Jeziorna koncepcją przebiegu ścieżek rowerowych oraz standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego. Oba dokumenty będą elementem długofalowej strategii, która obejmie działania mające na celu promocję roweru – jako atrakcyjnego środka transportu, zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego, a także promowanie turystyki rowerowej – czytamy w komunikacie na stronie internetowej gminy.

Koncepcja będzie też podstawą do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez gminę Konstancin-Jeziorna inwestycjach – związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej czy zmianą stałej organizacji ruchu. Z kolei standardy wyznaczą warunki techniczne dla planowania, projektowania, wykonywania i utrzymywania infrastruktury rowerowej.

Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat potrzeb i oczekiwań związanych w szczególności z przebiegiem nowych ścieżek i szlaków rowerowych, lokalizacją infrastruktury rowerowej towarzyszącej (stojaki i parkingi rowerowe, wiaty rowerowe, kładki, pochylnie) oraz rozwojem Konstancińskiego Roweru Miejskiego.

Wnioski należy składać na piśmie do 8 czerwca 2020 r. – tradycyjnie (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). Każdy wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres.

Dodatkowe informacje będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gmina Ścieżki rowerowe oraz udzielane telefonicznie pod nr. tel.: 22 484 23 92.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię