Konstancin i Lesznowola najbogatsze

361

Ministerstwo Finansów opublikowało dochody gmin liczone „per capita” na 2019 r. Dwie gminy z powiatu są w pierwszej dwudziestce, za to jedna dopiero w drugiej 500-tce, poniżej średniej kraju.

Wskaźniki opublikowane przez MF dotyczą dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Służą one do obliczenia tzw. „janosikowego”, a oblicza się je na podstawie dochodów z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz udziałów we wpływach z CIT i PIT.

Wskaźniki pokazują ogromną dysproporcję między najbogatszą gminą Kleszczów (31 910,49 zł), a najbiedniejszą – Potok Górny (406,76 zł). Najbiedniejsza gmina jest więc 80 razy biedniejsza niż najbogatsza.

Gminy z powiatu piaseczyńskiego stoją raczej wysoko w rankingu, 5 z nich znalazło się powyżej średniej krajowej, która wynosi 1790,33 zł, przy czym trzy z nich w pierwszej setce.

Na 19. miejscu znalazła się gmina Konstancin-Jeziorna  z dochodem na jednego mieszkańca, czyli „per capita” 4331,68 zł. Zaraz za Konstancinem, na 20. miejscu widnieje Lesznowola z dochodem 4275,53 zł.

Piaseczno jest na 65. miejscu, osiągając dochód 3021,30 zł.

Pozostałe trzy gminy zajęły już dużo dalsze miejsca, jednak Góra Kalwaria z dochodem 2003,04 zł (287. miejsce) oraz Tarczyn z dochodem 1916,13 zł (342. miejsce) dalej osiągają dochód powyżej mediany.

Najgorzej wypadł Prażmów, osiągając dochód poniżej średniej krajowej. Z kwotą 1709,25 zł znalazł się na 523. miejscu.

– Wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT stanowią jedynie część dochodów gmin. Ponadto zaliczają się do nich dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne – informuje Polska Agencja Prasowa. – Po uwzględnieniu tych składników, dysproporcje w dochodach gmin zmniejszają się (różnica między najbogatszą i najbiedniejszą gminą zmniejsza się z ok. 80-krotności do ok. 17-krotności).