Komputery dla dzieci rolników

0
437

Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera dla dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Wnioski można składać do końca grudnia.

Rodzina, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia i w której przynajmniej jedno z rodziców prowadzi gospodarstwo rolne, może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. W powiecie piaseczyńskim Piaseczyński mieści się ono w Górze Kalwarii przy ul. Rybie 8.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

– łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

– rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury, będzie musiał zwrócić całą kwotę.

Szczegółowe informacje, wzory wypełnienia wniosku oraz same wnioski są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Czytaj także: Doświetlą wszystkie przejścia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię