Kolejne zatrzymania

0
749

Policja zatrzymała kolejne trzy osoby, które miały związek z procederem wyłudzania wielomilionowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli.

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Śledztwo dotyczące  wyłudzania wielomilionowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli trwa od 2016 r. Zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skierowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, oraz uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia kredytów i udzielania ich przez bank z naruszeniem obowiązujących procedur.

– Zatrzymanym osobom ogłoszono w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, które jak wskazuje śledztwo, zostały przez nie popełnione w okresie od początku sierpnia 2010 r. do połowy maja 2014 r.
Ustalenia śledztwa wskazują, że w wyniku udzielenia podejrzanym kredytów przez zarząd banku, doszło do wyrządzenia szkody w mieniu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli, szacowanej na kwotę ponad 13,5 mln zł – informuje Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie. – Podejrzani działali wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oraz doprowadzili Bank Spółdzielczy w Lesznowoli do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w związku z zawarciem umów kredytowych dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych wskazanych we wnioskach kredytowych. Środki pochodzące z kredytów miały być przeznaczone miedzy innymi na zakup akcji, maszyn i urządzeń jednej z fabryk w Radomiu oraz na działania restrukturyzacyjne związane z tym przedsiębiorstwem.

Jeden z podejrzanych usłyszał 6 zarzutów, wśród których jest pomoc byłej prezes BS w Lesznowoli w przywłaszczeniu mienia banku wielkiej wartości. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy. Wobec drugiego zatrzymanego zastosował tzw. areszt warunkowy. Dla trzeciego prokurator zastosował środek w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

W areszcie od 25 sierpnia 2017 r. przebywa tymczasowo aresztowana była prezes zarządu BS w Lesznowoli oraz byli członkowie zarządu banku.

– Dowody zgromadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz Wydział do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji wykazały, że osoby sprawujące funkcje kierownicze w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli udzielały kredytów z naruszeniem przepisów prawa bankowego i wewnętrznych procedur bankowych, a także mimo braku zdolności kredytowej osób wnioskujących o ich uzyskanie. W wyniku decyzji zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli doszło do niezasadnego udzielenia kredytów w łącznej kwocie przekraczającej 50 mln zł – informuje Agnieszka Zabłocka-Konopka.

Zarzuty usłyszało już 37 osób, z których cztery przebywają w areszcie. Zatrzymanie 3 osób z zeszłego tygodnia prawdopodobnie nie jest jednak ostatnim, sprawa ma bowiem wielowątkowy i rozwojowy charakter.

– Nadal gromadzone są kolejne dowody, które służą ustalaniu pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami – mówi Agnieszka Zabłocka-Konopka.