Kolejne opóźnienie S7

344

Termin zakończenia przetargów GDDKiA przesunęło na razie na styczeń w związku z oprotestowaniem przez potencjalnych wykonawców warunków przetargu.

Przetargi na wykonanie trzech odcinków trasy S7 od obwodnicy Grójca do lotniska Chopina miały się zakończyć w ostatnich dniach listopada. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesunęła terminy na połowę stycznia.
Powodem są protesty dotyczące warunków przetargu, między innymi parametry dotyczące utrzymania szorstkości betonu w dziesięcioletnim okresie gwarancji. Trasa ta ma bowiem zyskać znacznie trwalszą od asfaltowej nawierzchnię betonową. W imieniu największych firm skargę do Krajowej Izby Odwoławczej złożył Polski Związek Pracodawców Budownictwa. KIO część zarzutów uznała.
– Stąd przesunięcie terminu – wyjaśnia rzecznik prasowy warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska. – Czekamy na uzasadnienie decyzji KIO i prawdopodobnie konieczne będzie zmienienie warunków specyfikacji.
Najważniejszego zarzutu, dotyczącego utrzymania niezmienionej szorstkości betonu przez 10 lat, KIO nie uznała i przedsiębiorcy zapowiadają zwrócenie się w tej sprawie do sądu. Jeśli tak by się stało, mogłoby to ponownie wstrzymać procedury związane z przetargiem, czyli de facto odsunąć w czasie realizację tego niezwykle istotnego komunikacyjnie rozwiązania dla gmin leżących w południowej części aglomeracji warszawskiej..