Kolejna potyczka o zabytki

0
533

Po raz kolejny radni intensywnie dyskutowali na temat zasadności dofinansowania remontów zabytków pozostających w rękach prywatnych.

W bieżącym roku gmina Piaseczno zaplanowała pół miliona złotych na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów należących do osób prywatnych. Oprócz tego samorząd od lat dofinansowuje remonty zabytków sakralnych.

Jesienią ubiegłego roku po raz pierwszy z wnioskiem o dotację do remontu budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) wystąpiła osoba prywatna. Zanim radni podjęli ostatecznie decyzję o przyznaniu środków z budżetu gminy na modernizację budynku przy ul. Mickiewicza, długo dyskutowali na ten temat. Burmistrz Daniel Putkiewicz podkreślał, że działania gminy nie powinny się ograniczać do wpisania cennych historycznie obiektów do GEZ, tylko podejmowania realnych działań w celu ich ochrony. A jeśli właściciel prywatny podejmuje taką inicjatywę, to warto go wesprzeć, zwłaszcza, że najczęściej kwota dotacji to stosunkowo niewielki udział w całkowitych kosztach. Podczas sesji Rady Gminy 20 maja ponownie zażarcie dyskutowano na ten temat. Ostatecznie radni większością głosów poparli przyznanie nieco ponad 400 tys. złotych na remonty zabytków. Najwięcej, bo aż 146 tys. złotych, ma zostać przeznaczone na pilne zabezpieczenie dachu stuletniej willi w Gołkowie przy ul. Kordiana 21, by budynek nie ulegał dalszej degradacji. Kwota ta ma stanowić 97,3% kosztów. Z kolei 100 tys. złotych (zaledwie 4% kosztów) ma trafić w ręce prywatnego właściciela, który od kilku miesięcy remontuje kamienicę przy ul. Sierakowskiego 14.

Kamienica przy ul. Sierakowskiego groziła zawaleniem. Remont trwa już kilka miesięcy

Dwie pozostałe dotacje są przeznaczone dla parafii św. Anny w Piasecznie. Na remont muru wokół kościoła gmina przeznaczyła 85 tys. złotych, co odpowiada 94,4% szacunkowych kosztów. Z kolei 78 tys. złotych (98,2% nakładów) przeznaczono na inwestycję związaną z cmentarzem parafialnym przy ul. Kościuszki. Za te pieniądze ma m.in. zostać sporządzony profesjonalny program prac konserwatorskich wraz z inwentaryzacją. Profesjonaliści mieliby również zająć się pielęgnacją i zabezpieczeniem drzewostanu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię