Kiedy przebudowa?

0
624

Blokujące przebudowę ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli kwestie własności działek powinny zostać wyjaśnione jeszcze w marcu.

Fatalny stan ulicy, który nie tylko utrudnia życie kierowcom, ale przede wszystkim nie zapewnia elementarnego bezpieczeństwa pieszym, to jedna z większych bolączek okolicznych mieszkańców. Powiat od 2016 r. przygotowuje się do przebudowy drogi na odcinku od ul. Słonecznej do Nowej Woli. Niestety wniosek starosty w sprawie nabycia przez powiat piaseczyński prawa własności gruntów zajętych pod rozbudowę ul. Szkolnej czeka u wojewody od jesieni 2016 roku. W związku z tym, że procedura się przedłużała, starostwo podzieliło dokumentację projektową na dwa etapy. Pierwszy etap, obejmujący odcinek ul. Szkolnej od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) do planowanego przebiegu DW 721 do połowy roku powinien mieć gotowy projekt.

– Wówczas wystąpimy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i jesienią przeprowadzilibyśmy przetarg z realizacją zadania w roku przyszłym – informuje starosta Ksawery Gut.

Projekt na drugi etap też jest wstępnie przygotowany, ale ze względu na brak ostatecznych decyzji wojewody dotyczących działek, musi poczekać na wykonanie mapy do celów projektowych. W WPF na to zadanie zabezpieczono 500 tys. zł na rok bieżący oraz 2 mln zł na przyszły rok.

Ulica, przy której znajduje się szkoła oraz przedszkole, zostanie poszerzona, zyska nową nawierzchnię oraz ciąg pieszo-rowerowy.