Kasztanowce pomnikiem przyrody

0
768

Trzy kasztanowce przy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu zostały uznane przez Radę Gminy za pomnik przyrody.

Ulica Wilanowska to droga, która prowadziła kiedyś z Piaseczna do Wilanowa przez Józefosław i Las Kabacki. Przebiegała między innymi przez dawne tereny zakładów Zelos, gdzie obecnie stoi centrum handlowe.

Przy Wilanowskiej 19 w Józefosławiu rosną trzy kasztanowce zwyczajne, o obwodach pni 325 cm, 324 cm i 301 cm. To drzewa o dużych walorach przyrodniczych.

13 lutego piaseczyńscy radni przegłosowali uchwałę, dzięki której kasztanowce zostały pomnikami przyrody. To dało im prawną ochronę, która obejmuje zasięg koron i systemów korzeniowych tych drzew.

W stosunku do nowych pomników przyrody wprowadzono zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; uszkadzania i zanieczyszczania gleby; dokonywania zmian stosunków wodnych jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, a także umieszczania tablic reklamowych.