Karta kusi lodowiskiem

0
1128

Niewielkie dotąd zainteresowanie Lesznowolską Kartą Mieszkańca może wzrosnąć dzięki nowej korzyści, jaką ma być bezpłatny wstęp na lodowisko dla jej posiadaczy.

Mieszkańcy gminy mają do dyspozycji Lesznowolską Kartę Dużej Rodziny, Kartę Seniora oraz Kartę Mieszkańca. Jak przyznaje Agnieszka Adamus z Biura Promocji, ta ostatnia właściwie została stworzona, by pełnić funkcję Biletu Metropolitalnego. Oferta zniżek na bilety długookresowe ZTM obowiązuje od września 2018 roku. Do końca listopada br. Gmina wydała tylko 1042 Karty Mieszkańca. Podczas jednego z posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej radni zwrócili uwagę, że wydawana przez samorząd karta nie cieszy się zbyt dużą popularnością, a wręcz zgłaszają się do nich mieszkańcy zirytowani oferowanymi dla jej posiadaczy ulgami. Rzecz w tym, że Lesznowola wybrała spośród trzech taryf oferowanych w ramach biletu metropolitalnego tę z najniższymi dopłatami ze strony samorządu – Warszawa+1. Oznacza to, że posiadacz Lesznowolskiej Karty Mieszkańca zaoszczędzi na bilecie miesięcznym zaledwie 14 zł, a na kwartalnym 54 zł.

– Sąsiednie Piaseczno dopłaca aż 60 zł do biletu miesięcznego, a L-kami jeździ się w ogóle za darmo, jest więc dobry powód, żeby podjąć wysiłek i wyrobić sobie kartę – mówi jeden z mieszkańców Nowej Iwicznej. – Dopłata w Lesznowoli jest symboliczna, a zachodu z doładowywaniem karty sporo.

Dotychczas możliwość kodowania biletu metropolitalnego na LKM była jedyną oferowaną ulgą. Radni zaproponowali, by zachęcić mieszkańców do wyrabiania kart przez zaoferowanie im zniżek na korzystanie z lodowiska. Ostatecznie operator został zobowiązany do udostępniania tafli za darmo posiadaczom karty. Zważywszy na to, że jednorazowy bilet wstępu ma kosztować 10 zł (ulgowy 7 zł), dla aktywnych łyżwiarzy może być to atrakcyjna oferta.

LKM można wyrobić w Urzędzie Gminy. Wydawana jest mieszkańcom, którzy uiszczają podatki w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie lub płacą podatek rolny w gminie Lesznowola oraz ich dzieciom. Do wyrobienia potrzebne jest zdjęcie legitymacyjne (może być w wersji elektronicznej na nośniku danych) oraz dokument potwierdzający opłacanie podatków. Niestety znalezienie informacji o Karcie Mieszkańca na stronie internetowej Urzędu Gminy nie jest łatwe. Inaczej rzecz się ma z funkcjonującą od 2012 roku Lesznowolską Kartą Dużej Rodziny. Sposób wyrobienia oraz naprawdę szeroki katalog ulg są szczegółowo opisane na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gops-lesznowola.pl). Lesznowolską Kartą Seniora również opiekuje się GOPS. Jej posiadacze mogą korzystać z 50% ulgi na zakup biletów lub karnetów na organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Centrum Sportu imprezy i zajęcia. Mogą też za darmo zaszczepić się przeciw grypie.