Jest raport

771

Raport z analizy ruchu drogowego na terenie powiatu piaseczyńskiego jest już gotowy. Otrzymane w ten sposób narzędzie posłuży do realizacji inwestycji drogowych, ale również usprawniania transportu zbiorowego.

Liczące 180 stron „Studium układu drogowego powiatu piaseczyńskiego” zostało przygotowane przez wyłonione w przetargu biuro projektowe. Powstał on w oparciu o pomiary ruchu i udziału pasażerów w transporcie zbiorowym, analizę istniejącej sieci dróg, miejscowych planów zagospodarowania i założeń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla poszczególnych gmin. W raporcie wykorzystano też wcześniejsze badania i analizy, również te dotyczące całej aglomeracji warszawskiej.

Ruch samochodowy został zbadany w marcu br. z wykorzystaniem kamer, które rejestrowały sytuację na 25 skrzyżowaniach, 7 ulicach i 1 rondzie. W badaniu uwzględniono godziny szczytu (7.00 -8.00 i 16.00-17.00) w dni powszednie. Dodatkowo wykorzystano analizę danych pochodzących z kart SIM z listopada 2016 roku, która powstała w ramach projektu badawczego Politechniki Warszawskiej i Politechniki Krakowskiej.

Pociągiem chętnie, autobusem nie wszędzie.

Oprócz tego wykonane zostały pomiary dla transportu zbiorowego. W tym wypadku dotyczyły one godzin 6.30-8.30 oraz 15.30-17.30. W pociągach zmierzono zarówno liczbę wsiadających i wysiadających pasażerów na stacjach w obrębie powiatu piaseczyńskiego, jak i tzw. napełnienie pociągu między przystankami. Pomiary w autobusach są nieco mniej precyzyjne, bo miały charakter szacunkowy. Badacze wytypowali 8 przystanków, zlokalizowanych w punktach „wylotowych” – z Lesznowoli, Piaseczna czy Konstancina-Jeziorny. Ocena liczby pasażerów dotyczyła nie tylko autobusów ZTM, ale również innych przewoźników.

Tu niespodzianek nie ma – najwięcej osób podróżuje do i z Piaseczna. W porannym szczycie do pociągu wsiada tu około 1400 pasażerów. Autobusami, ulicą Puławską w kierunku Warszawy między 6.30 a 8.30 podróżuje z Piaseczna (dane przed przystankiem w Mysiadle) 2600 pasażerów. Autobusy są popularne również w Konstancinie-Jeziornie. Za przystankiem Osiedle Konstancja w porannym szczycie doliczono się 1300 pasażerów. Dla porównania w autobusach z Sękocina jeździ ich rano tylko 330.

Tak wygląda „siatka” podróży mieszkańców powiatu, jeśli chodzi o poruszanie się między domem a pracą. Oprac. Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko

Były niespodzianki

Z opracowania wynika, że największymi generatorami ruchu samochodowego w kierunku Warszawy są gminy Piaseczno i Lesznowola. W przypadku pozostałych gmin część podróży odbywa się do gmin sąsiednich, zwłaszcza miasta Piaseczna. W przypadku gmin Tarczyn, Góra Kalwaria i Prażmów istotnie wzrasta za to ruch w kierunku Grójca.

Czy raport przyniósł jakieś niespodzianki?

– Dla mnie największym zaskoczeniem były wyniki pomiarów ruchu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Masztowej (granica Woli Gołkowskiej i Władysławowa – dop. redakcji). Ruch jest tu porównywalny z wylotem na Warszawę w Konstancinie-Jeziornie czy Lesznowoli – mówi starosta Ksawery Gut.

Teraz przed biurem projektowym ostatni etap zadania – przygotowanie dwóch prognoz dotyczących ruchu drogowego: krótkoterminowej (np. do 2022 roku) i długoterminowej (np. do roku 2030), w tym kilku różnych opcji uwzględniających różne warianty rozwoju układu drogowego. Ta część powinna być gotowa do końca maja. Za całość powiat zapłaci wykonawcy 120 tys. zł.

Docelowo wyniki raportu mają służyć poprawie warunków drogowych – decydowaniu o przebiegu nowych dróg czy remontach i przebudowach istniejących. Dodatkowo gminy mogą wykorzystać dane dotyczące transportu zbiorowego do planowanych w tym zakresie nowych rozwiązań czy inwestycji.