Jednak będzie środek zapobiegawczy

0
2426

Sąd zmienił pierwotną decyzję o niestosowaniu środka zapobiegawczego wobec wójt Lesznowoli.

Prokurator wnioskował o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztu. Na posiedzeniu w dniu 12 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie nie uwzględnił tego wniosku. Prokurator wniósł zażalenie na tę decyzję.

– Na posiedzeniu w dniu 02.08.2019 r. Sąd wydał orzeczenie zmieniające zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zastosował wobec podejrzanej poręczenie majątkowe w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) płatne do 16.08.2019 r. – poinformowała nas Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Na wyznaczenie terminu posiedzenia oczekuje z kolei zażalenie Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik na decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie o zastosowaniu wobec niej środka zapobiegawczego w postaci zakazu podejmowania czynności służbowych.

Wójt gminy Lesznowola została zatrzymana przez CBA 10 lipca.

– Prokurator przedstawił jej 6 zarzutów popełniania przestępstw, w tym karalnej niegospodarności i wyrządzenia zarządzanej przez nią gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (ponad 1,3 mln zł ) oraz przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez podmioty, na rzecz których wydawano niekorzystne z punktu widzenia interesów gminy decyzje podatkowe. W tym ostatnim przypadku zarzuty dotyczą wydania kilkunastu niezasadnych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł na rzecz spółek działających na terenie gminy – informował po zatrzymaniu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński.