Janosikowe znowu w górę

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Z powiatowej kasy na wsparcie „uboższych” samorządów trzeba będzie w przyszłym roku wydać ponad 45 mln złotych.

Dochody 239 mln (o blisko 14 mln więcej niż w roku bieżącym), a wydatki na poziomie 234 mln złotych (o 9,5 mln mniej). W tym oczywiście tzw. „janosikowe”, które w 2018 roku wzrośnie o 2,5 mln złotych do kwoty 45,5 mln. Oto główne założenia zaprezentowanego radnym projektu budżetu powiatu na przyszły rok. Wynoszącą nieco ponad 5 mln złotych nadwyżkę budżetową powiat ma zamiar przeznaczyć na spłatę długu. Ten zaś na koniec roku budżetowego 2018 ma wynieść 65,2 mln złotych.

Jak zwykle największa część budżetowego tortu przypada na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 64,5 mln (nie wlicza się tu remontów i inwestycji). Na pomoc społeczną powiat zamierza wydać 45,7 mln zł. Zaplanowane przez zarząd powiatu inwestycje miałyby kosztować 23,2 mln zł. Suma jest niższa niż w budżecie na 2017 rok o 2,8 mln złotych, ale dotyczy aż 38 zadań (o 10 więcej niż zakładane na rok bieżący). Większość z nich to inwestycje rozpoczęte w latach wcześniejszych. Nowych zadań jest niewiele i dotyczą głównie modernizacji lub rozbudowy szkół. W nowym roku powiat chce rozpocząć modernizację Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej oraz Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Chyliczkowskiej.  Na oba zadania przeznaczono po 3,15 mln złotych, ale w najbliższym roku przygotowywana będzie tylko dokumentacja, na którą samorząd wyda razem 300 tys. zł. Zakończenie obu inwestycji zaplanowano na 2021 r. Zadania te mają związek między innymi z reformą szkolnictwa. W przypadku piaseczyńskiego LO, w 2018 r. ma się zakończyć trwająca inwestycja, polegająca m.in. na rozbudowie sali gimnastycznej, na którą w przyszłym roku samorząd wyda jeszcze 4,3 mln zł. Kolejna duża inwestycja oświatowa to rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych. Na to zadanie powiat zamierza przeznaczyć 8,15 mln złotych. Podobnie jak w przypadku piaseczyńskich szkół, w przyszłym roku ma być przygotowana dokumentacja (150 tys. zł), a przebudowa ma się zakończyć w 2021 r. Przebudowywany ma być w dalszym ciągu budynek starostwa przy ul. Czajewicza w Piasecznie (2,5 mln zł. w 2018 r.). Powiat zamierza też przystosować jeden z budynków po byłej jednostce wojskowej w Górze Kalwarii dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, podobnie jak budynek byłego piaseczyńskiego żłobka publicznego przy ul. Chyliczkowskiej (3,35 mln zł).

Teraz budżet opiniują radni i przygotowują ewentualne poprawki. Sesję budżetową zaplanowano na 21 grudnia.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama