Jak złożyć wniosek o 500+ w banku?

195

PKO BP jako pierwszy bank w Polsce przystąpił do programu Rodzina 500+. Najprawdopodobniej jednak nie jako ostatni. Jak będzie wyglądała procedura składania wniosku za pomocą bankowości elektronicznej?

Aneta Styrnik-Chaber z PKO Bank Polski w rozmowie z Polską Agencją Prasową tłumaczy, jak będzie wyglądało składanie wniosków w jej banku. Jeżeli posiadamy dostęp do internetowego konta w banku, to będziemy mogli złożyć wniosek o świadczenie 500+ przez serwis transakcyjny. Co ważne – w żaden inny sposób, czyli nie będzie to możliwe np. w oddziale banku lub przez infolinię.
Klient banku nie będzie musiał zostać poddany procesowi weryfikacji tożsamości po raz drugi. Przy zakładaniu konta została ona wiarygodnie potwierdzona.
Wniosek będzie znajdował się w specjalnej zakładce. 1 kwietnia zapewne będzie także gotowy system autopodpowiedzi. Będzie on za nas uzupełniać pola dotyczące m.in.: imienia, nazwiska, numeru PESEL, a także, jeśli rodzic nie zadeklaruje innego numeru konta bankowego, na które mają być przesyłane pieniądze, numer konta również zostanie nam zasugerowany. Do wniosku można będzie także dołączyć jako załączniki takie dokumenty jak oświadczenia w formie pdf, jpg lub png.
Dane we wniosku będą takie same jak te we wniosku przedstawionym przez MRPiPS. Kolejność pytań może jednak zostać zmieniona, co wynika z ergonomii w elektronice. Formularz dostępny ma być przed 1 kwietnia.
Wnioski z naszego elektronicznego konta do urzędu lub Ośrodka Pomocy Społecznej trafią za pośrednictwem systemu administracji publicznej Emp@tia. Bank nie będzie sprawdzał poprawności wniosku – ani jego treści, ani prawidłowości i kompletności załączników. To będzie zadaniem właściwego organu samorządowego.
Podobnie jak w przypadku składania zeznania podatkowego przez internet, po wysłaniu wniosku o świadczenie 500+, otrzymamy na maila Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Ważne jest więc podanie prawidłowego adresu mailowego.
W PKO BP będzie również możliwość pobrania lub wydrukowania wypełnionego wniosku, ale ta opcja dostępna będzie jedynie zaraz po wysłaniu wniosku.
Natomiast dane z naszego wniosku zostaną zapisane tylko tymczasowo – po ich dostarczeniu bank usunie je ze swoich systemów. Pozostaną tylko informacje dotyczące samego faktu złożenia wniosku oraz jego czasu.
Na początku marca w resorcie oraz wszystkich województwach uruchomione zostały infolinie na temat programu 500+. Numer infolinii mazowieckiej to 22 695 71 22. W resorcie zaś działa infolinia pod numerem 22 529 06 68.

We wtorek po południu Polska Agencja Prasowa podała informację, że kolejnych 18 banków podpisało list intencyjny, w którym zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie składania wniosków o świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”. 

List podpisały m.in. Bank Pocztowy SA, mBank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank, Deutsche Bank Polska, Bank Millennium SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Pekao SA, Bank BPH SA, Alior Bank SA.