Idzie nowe… do szkół

247

Radni przyjęli projekt nowej sieci szkół, która ma obowiązywać po reformie edukacji. Teraz gmina czeka na werdykt kuratorium w tej sprawie.

W związku z wymuszoną reformą edukacji likwidacją gimnazjów gmina musi poczynić zmiany w zarządzanych przez siebie placówkach. Niezbędne są do tego pewne administracyjne kroki prawne. Pierwszym z nich jest zatwierdzenie nowej sieci szkół, która będzie obowiązywać od 1 września 2017 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przyjęty przez radnych w ubiegłą środę projekt zakłada przekształcenie zespołów szkół w szkoły podstawowe oraz włączenie funkcjonujących obecnie jako odrębne szkoły gimnazjów do pobliskich „podstawówek”. W ten sposób gimnazjum nr 2 na al. Kalin ma być połączone z SP nr 1 przy ul. Świętojańskiej, a gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego dołączy do SP 5 przy ul. Szkolnej. Od września więc „Piątka” będzie miała już trzy siedziby, bowiem dochodzi do tego jeszcze budynek przy ul. Orężnej w Piasecznie. Pozostające jeszcze w systemie oświaty dwa roczniki gimnazjum będą kontynuowały naukę wedle obecnie obowiązujących zasad. Klasy gimnazjalne zostaną przejęte przez szkoły podstawowe. Za dwa lata zaś gimnazja staną się historią.

Gimnazja znikną, a kadra?

Co z dyrektorami tych placówek? Interpretując przepisy, założyć należy, że stracą oni stanowisko, skoro administracyjnie klasy gimnazjalne przechodzą pod dyrekcję podstawówki, w obręb której są włączone. Jeśli zaś chodzi o dyrektorów szkół podstawowych, to do czasu wygaśnięcia gimnazjów obowiązywać mają obecne „nadania”, a następnie zostaną przeprowadzone konkursy. Nie można wykluczyć, że dyrektorzy gimnazjów obejmą stanowisko wicedyrektorów podstawówek do spraw klas gimnazjalnych. Nauczyciele w najbliższym czasie mają szanse nie stracić swoich stanowisk, większe zmiany będą miały miejsce dopiero po całkowitym wygaszeniu gimnazjów. Przymiarki do nowej siatki zadań, a tym samym podziału obowiązków, szkoły podejmą w najbliższym czasie, bowiem wstępne plany organizacji nowego roku szkolnego gminy zwykle otrzymują do 30 kwietnia. A w tej chwili ustawodawca nałożył na dyrektorów placówek obowiązek przedstawienia do 15 maja każdemu pracownikowi szkoły propozycji zatrudnienia od września 2017.

Niewielka zmiana w rejonizacji

Przyjęty przez radę gminy projekt sieci szkół zmienia też w niewielkim stopniu obwody niektórych placówek. Dotyczy to miejskiej „piątki” oraz „jedynki” a także szkoły w Chylicach. Wprawdzie dokument prognozuje też sieć szkół, która będzie obowiązywała od września 2019, czyli po wygaśnięciu gimnazjów, ale wiadomo, że w Piasecznie plan ten niewątpliwie ulegnie zmianie. Do tej pory powinna bowiem być gotowa nowa szkoła przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Najbliższe dwa lata to dla gminy czas na decyzję o ostatecznym kształcie placówek oświatowych. Czy sprawdzi się prowadzenie tak dużych szkół działających w dwóch (a w przypadku SP 5 nawet trzech) budynkach? Alternatywny scenariusz zakłada utworzenie w obecnych siedzibach gimnazjów odrębnych podstawówek. Z drugiej strony, ze względu na stosunkowo bliską lokalizację, wydaje się to zadaniem skomplikowanym, jeśli chodzi o tworzenie rejonów placówek.

Póki co zatwierdzony przez radnych projekt trafił do warszawskiego Kuratorium Oświaty. Dopiero po jego zaopiniowaniu rada gminy może przyjąć ostateczną uchwałę dotycząca nowej sieci szkół. Ma na to czas do 31 marca.