Historycy mają głos

0
496

Powołany do życia w ubiegłym roku zespół doradczy podejmuje pierwsze inicjatywy.

Zespół konsultacyjny ds. dziedzictwa kulturowego gminy Piaseczno został powołany do życia zarządzeniem burmistrza Zdzisława Lisa w lipcu ubiegłego roku. Należą do niego reprezentanci Urzędu Gminy – burmistrz Daniel Putkiewicz i Piotr Kalbarczyk z Wydziału Urbanistyki i Architektury, Magdalena Woźniak jako reprezentantka Rady Gminy oraz reprezentanci miłośników piaseczyńskiej historii: Małgorzata Szturomska, Stanisław Hofman, Sebastian Bryciński, Andrzej Gałkowski i Dominika Dziewczopolska. Zadaniem zespołu jest przede wszystkim opiniowanie różnych działań podejmowanych przez gminę, a dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami. Członkowie zespołu przyglądają się pracom prowadzonym przy renowacji czy badaniu zabytkowych obiektów w gminie. Ich zadaniem będzie również opiniowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania, zmienianie nazw ulic i placów czy umieszczanie pamiątkowych tablic i pomników. Zespół ma też za zadanie popularyzację wiedzy o dziedzictwie kulturowym Piaseczna. Jego członkowie czuwają m.in. nad pracami badawczymi prowadzonymi w Poniatówce. Pracują również nad uporządkowaniem Gminnej Ewidencji Zabytków. A na pierwszym oficjalnym wspólnym spotkaniu zajęli się miedzy innymi ustaleniem zasad nazewnictwa zabytkowych obiektów w Piasecznie.