Gotowa do przebudowy

0
767

Gmina ma szansę przebudować starą remizę OSP w centrum miasta według pierwotnych założeń. Okazało się, że konserwator… spóźnił się ze swoim postanowieniem.

Jak pisaliśmy w maju br., projekt modernizacji zabytkowej remizy nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Piastujący to stanowisko od marca 2017 roku Jakub Lewicki jest zwolennikiem utrzymywania historycznych obiektów w pierwotnym kształcie. Tymczasem projekt przebudowy sąsiadującego z Ratuszem budynku zakładał pozostawienie od strony ulicy pierwotnego kształtu strażnicy oraz dobudowanie nowej, częściowo przeszklonej części na tyłach budynku. Taką koncepcję zaakceptował poprzedni konserwator zabytków.

Obecny odmówił uzgodnienia projektu budowlanego i wydał w tej sprawie postanowienie, od którego samorząd złożył odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo sprawdzając dokumenty ustaliło, że… konserwator przekroczył przewidziany prawem termin na złożenie uwag i tym samym pozwolenie na budowę jest ważne.

Oczywiście dalsze losy niszczejącego i straszącego swym wyglądem zabytku w centrum miasta zależą od tego, czy znajdą się pieniądze na sfinansowanie przedsięwzięcia.