Gogolińska czeka na ZRID

2
686

Gmina złożyła do powiatu wniosek o wydanie ZRID dla budowy ulic Gogolińskiej i Jaskółki. Czy jednak inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskaniu zezwolenia?

Podczas zebrania sołeckiego w Zgorzale jednym z gorących tematów były jak zwykle drogi. Poruszono między innymi temat budowy ul. Gogolińskiej. Ze względu na objazd budowanego ronda, jeżdżą tędy nawet ci mieszkańcy, którzy dotąd mogli omijać tę ulicę w drodze do swoich domów. Dla części nowych osiedli dojazd ul. Gogolińską jest nieodzowny, a na stan tej drogi kierowcy notorycznie narzekają. Na początku roku dużo emocji wzbudził pomysł wykonania nakładki asfaltowej, co z pewnością ułatwiłoby przejazd i pozwoliło uniknąć utwardzania drogi tłuczniem co kilka miesięcy. Jednak mieszkańcy nie powitali tego pomysłu z entuzjazmem, ponieważ obawiali się, że takie rozwiązanie odsunie docelową inwestycję w nieznaną przyszłość. Mimo to pod koniec maja Kierownik Referatu Dróg i Mostów Karolina Pichnej poinformowała, że gmina planuje wykonać nakładkę na ul. Gogolińskiej.

– Wykonanie nakładki zostanie zrealizowane po uzyskaniu decyzji ZRID, czyli uzyskaniu tytułu prawnego do gruntów, na których ta nakładka z poboczem będzie mogła być położona – powiedziała Przeglądowi Piaseczyńskiemu.

Podczas zebrania sołeckiego pod koniec września zastępca wójta Mirosław Wilusz poinformował mieszkańców, że gmina złożyła wniosek o ZRiD do starostwa 14 września.

– Liczymy na to, że decyzja zostanie wydana w ciągu trzech miesięcy – powiedział Wilusz. Podkreślał też, że prace projektowe trwały od 2018 roku, ponieważ inwestycja jest wyjątkowo skomplikowana. – Siedem razy aneksowana była umowa na dokumentację projektową. Konieczne było bowiem między innymi uzyskanie decyzji środowiskowej, odstępstwa ze względu na sąsiedztwo torów kolejowych, a dodatkowo w obszarze planowanej inwestycji występują kolizje z wszystkimi instalacjami – podkreślił.

Jak poinformowała nas Agnieszka Adamus, kierownik Biura Promocji, wniosek o decyzję ZRID dotyczy ulic Gogolińskiej i Jaskółki według projektu, który obejmuje wykonanie  jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, stałej organizacji ruchu, budowy oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Zapytaliśmy czy po uzyskaniu decyzji ZRID gmina zamierza inwestycję te zrealizować czy też pomysł z nakładką asfaltową ciągle jest brany pod uwagę. Wszak nakładkę realizuje się w ramach bieżącego utrzymania drogi.

– Co do zasady, do wykonania nakładki asfaltowej nie jest potrzebna decyzja ZRID, natomiast w tym przypadku jest ona konieczna z uwagi na nieuregulowany stan prawny drogi – wyjaśniła Adamus. – Aktualnie ul. Gogolińska ma szerokość od 3 do 5 m. W tych parametrach nie ma możliwości ułożenia nakładki asfaltowej ze względów technicznych i bezpieczeństwa ruchu.

Wszystko wskazuje więc na to, że na razie Lesznowola wykona tylko nakładkę asfaltową. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten moment widnieją jedynie środki na projekt budowy obu ulic w kwocie ponad 71 tys. zł. Chyba, że w projekcie przyszłorocznego budżetu lub WPF zostaną zabezpieczone środki na realizację inwestycji w zaprojektowanym zakresie.

Czytaj również: Dyrektor GOSiR odpowiada na zarzuty

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię