Gazociąg przez Gassy

0
578

PGNiG Termika planuje poprowadzenie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia przez teren powiatu piaseczyńskiego. Niedawno spółka zaprezentowała koncepcję przebiegu instalacji.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Ładu przedstawiciele spółki gazowej zaprezentowali planowany przebieg inwestycji. Projektowany gazociąg ma połączyć istniejącą sieć przesyłową relacji Mory – Wola Karczewska z Elektrociepłownią Siekierki – łącznie to ok. 17 km.

Według przygotowanej przez PGNiG Termika koncepcji trasa gazociągu ma rozpoczynać się w Gassach, następnie przebiegać przez Czernidła, Łęg, Ciszycę, Opacz, Obórki, Bielawę i Okrzeszyn i dalej w kierunku Powsina. Na całej długości gaz zostanie poprowadzony rurami o średnicy 70 cm, które zostaną wkopane w ziemię na głębokość min. 1,2 m. Po wybudowaniu gazociągu zostanie ustalona strefa kontrolowana wynosząca 12 m (po 6 m po obu stronach jego osi). Jako że instalacja będzie przebiegać przez tereny prywatnych nieruchomości, spółka przewiduje wypłatę odszkodowań dla mieszkańców. Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania będzie operat szacunkowy, sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę na zlecenie wojewody. Po zakończeniu budowy wojewoda wyda również decyzję administracyjną, na mocy której mieszkańcy mają otrzymać odszkodowanie w ciągu 14 dni.

Czytaj także: Gminy dystrybuują rządowe maseczki

Jednocześnie PGNiG Termika zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by przebieg inwestycji był możliwie najmniej uciążliwy. Przed wejściem na teren nieruchomości, wykonawca będzie sporządzał protokół opisujący stan posesji. Drugi protokół powstanie po zakończeniu prac na terenie danej nieruchomości. Wykonawca będzie miał obowiązek przywrócenia posesji do stanu pierwotnego.

Inwestycja jest kolejnym krokiem w kierunku konwersji EC Siekierki z węgla na tańszy i bardziej ekologiczny gaz ziemny. Plany modernizacji elektrociepłowni są dyskutowane i procedowane już od ponad 15 lat. Spółka PGNiG Termika chciałaby zakończyć budowę nowego gazociągu w 2022 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię