Finał przetargów na S7

260

Pierwszy z trzech przetargów na budowę trasy S7 został zakończony.

Przy odrobinie optymizmu można założyć, że na horyzoncie rysuje się szczęśliwy finał wieloodcinkowej opowieści o perypetiach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z inwestycją polegająca na wybudowaniu 29 km drogi prowadzącej od lotniska Okęcie do obwodnicy Grójca. W każdym razie finał z pierwszym etapem, czyli wyłanianiem wykonawcy drogi.
Zakończył się bowiem pierwszy z trzech przetargów. Dotyczy on budowy 8 km odcinka drogi ekspresowej od Grójca do Tarczyna. Swoje oferty złożyło 14 podmiotów. Decyzję o wyborze wykonawcy inwestor podejmie w oparciu o cenę, okres gwarancji oraz termin realizacji. Przy czym w wymaganiach mowa była o 10 latach gwarancji, co było zresztą jednym z powodów odwołań, które blokowały termin zakończenia przetargów. Wszyscy oferenci zaproponowali wykonanie zadania w ciągu 34 miesięcy (pominąwszy okresy zimowe liczone od 15 grudnia do 15 marca), więc najprawdopodobniej kluczową rolę odegra cena, a ta mieści się miedzy 203 a 279 mln złotych.
– Termin podpisania umowy zaplanowany został w połowie 2017 r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu – zastrzega rzecznik GDDKiA Małgorzata Tarnawska. Termin składania ofert na liczący blisko 15 km odcinek od Tarczyna do Lesznowoli mija 20 kwietnia. Dzień wcześniej z kolei na ponad 6,5 km trasy od lotniska do Lesznowoli.
Przyszli wykonawcy zaprojektują i zbudują dwupasmową drogę ekspresową wraz z sześcioma węzłami, wiaduktami, mostami, przejściami dla zwierząt oraz infrastrukturę towarzyszącą.
Przy założeniu, że wszystkie trzy przetargi zakończą się sukcesem, czyli podpisaniem umów w połowie bieżącego roku i termin wykonania w każdym przypadku nie przekroczy tych 34 miesięcy, trasa najwcześniej będzie gotowa w połowie 2021 roku.