Filie nieco bliżej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rada gminy zobligowała burmistrza do podjęcia starań o utworzenie w nowym ratuszu filii najważniejszych dla mieszkańców wydziałów starostwa.

 

O pomyśle takiego ułatwienia dla mieszkańców pisaliśmy pod koniec kwietnia. Zasadniczo obie strony, zarówno zarząd starostwa powiatowego jak i burmistrz Konstancina-Jeziorny, były zainteresowane umożliwieniem mieszkańcom gminy załatwiania spraw związanych z architekturą, geodezją czy rejestracją pojazdów w nowym konstancińskim ratuszu. Jak się okazało, problemem były tylko… koszty. Burmistrz Kazimierz Jańczuk deklarował gotowość wydzierżawienia starostwu pomieszczeń biurowych, podczas gdy starostwo oczekiwało, by podobnie jak w gminach Lesznowola, Tarczyn i Góra Kalwaria, odbyło się to bezpłatnie. Przed majówką nastąpiła wymiana pism w tej sprawie między urzędami. Dodatkowo 26 kwietnia zarząd powiatu zobowiązał Ksawerego Guta do prowadzenia dalszych rozmów w tej sprawie. 11 maja na stronie UG Konstancin-Jeziorna pojawił się list burmistrza Kazimierza Jańczuka skierowany do starosty Wojciecha Ołdakowskiego. Jańczuk podtrzymał gotowość utworzenia filii wydziałów: Komunikacji i Transportu, Architektury i Budownictwa oraz Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w budynku nowego ratusza.

– Radni w trakcie dyskusji, jaka rozwinęła się w tej sprawie na sesji w dniu 25 kwietnia 2018 roku, nie byli zadowoleni z propozycji pana starosty, aby były to tylko stanowiska tych wydziałów, zdecydowanie opowiedzieli się za tym, aby były to filie, w których mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna będą mogli być kompleksowo obsłużeni – pisze Jańczuk. – W związku z powyższym proszę o rozważenie możliwości utworzenia filii tych wydziałów zgodnie z wolą rady miejskiej. Gmina użyczy nieodpłatnie pomieszczeń w nowym ratuszu na ten cel – zapewnia.

Zapytany przez nas o rozróżnienie między „filią” a „stanowiskiem” Ksawery Gut twierdzi, że w tym wypadku to chyba tylko kwestia nazewnictwa.

– Stanowiska wydziałów Architektury i Komunikacji załatwiają wszystkie sprawy w tym samym zakresie, co w swej głównej siedzibie – wyjaśnia. – Jedyna różnica może być taka, że nie obsłużymy geodetów, natomiast wszystkie dokumenty, które są potrzebne mieszkańcom, czyli wypis i wyrys z rejestru gruntów, czy mapę zasadniczą jak najbardziej wydadzą nasi urzędnicy w tych „delegaturach” – zauważa. 18 maja Gut ma spotkać się z burmistrzem Jańczukiem.

– Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i jeśli tylko nie będzie przeszkód technicznych (np. dostępność specjalnego, odrębnego łącza telekomunikacyjnego – dop. red.), uda się uruchomić nasze filie również w Konstancinie-Jeziornie – mówi Ksawery Gut.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama