Dwuwładzy nie będzie

0
208

PKW dała wytyczne dotyczące zaprzysiężenia nowych włodarzy gmin, miast i powiatów.

Związek Miast Polskich już jakiś czas przed wyborami zwracał uwagę na problem, wywołany zmianą ordynacji wyborczej. Przepisy nowej ordynacji w połączeniu z kalendarzem wyborczym komplikują realizację dwóch różnych artykułów ustawy o samorządzie gminnymi. Art. 20 mówi, że „pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady”. A ta kończy się dla „starych” rad 16 listopada 2018 r. Z kolei art. 29 tej samej ustawy określa, że prezydent/burmistrz/wójt obejmuje obowiązki z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania na sesji, którą komisarz wyborczy zwołuje na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów na wójta, burmistrza czy prezydenta.

To by mogło oznaczać, że zaprzysiężenia nowego włodarza gminy dokonywałaby stara rada, a co więcej „stary” wójt czy burmistrz również swoją kadencję kończy 16 listopada, więc przez pewien okres miałaby istnieć dwuwładza. Państwowa Komisja Wyborcza zajęła w końcu stanowisko, w którym zobowiązała komisarzy wyborczych do zwołania sesji nowo wybranej rady w ciągu 7 dni od zakończenia kadencji odchodzącej i podczas tejże sesji przyjęte ma być również ślubowanie wójtów, burmistrzów czy prezydentów. Sesje rad gmin i powiatów odbędą się więc w okresie od 19 do 23 listopada. Na pierwszej sesji rady powiatu radni wybiorą też spośród siebie zarządu powiatu.