Dwa kierunki jeszcze w tym roku?

237

Przebudowa skrzyżowania ulic Chyliczkowskiej z Armii Krajowej zaowocuje zmianą organizacji ruchu również na samej ul. Chyliczkowskiej.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z należącą do powiatu ul. Chyliczkowską. Koszt tej inwestycji wynosi 3,5 mln złotych. Zgodnie z przedstawionym przez powiat w ubiegłym roku projektem ul. Armii Krajowej ma zostać poszerzona tak, by na newralgicznym skrzyżowaniu pojawiły się dodatkowe pasy do skrętu w lewo. Koncepcja ta zakłada przywrócenie ruchu dwukierunkowego na całej długości ulicy Chyliczkowskiej. Taka rewolucja będzie wymagała wyrobienia nowych nawyków w kierowcach przyzwyczajonych już do tego, że na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Armii Krajowej dysponują dwoma pasami ruchu w kierunku obwodnicy. W gestii gminy jest z kolei ewentualna zmiana organizacji ruchu na ulicach dochodzących do ul. Chyliczkowskiej. Żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
Kiedy nastąpią zmiany? Deklarowany przez wykonawcę termin zakończenia prac to połowa października. Nieco wcześniej powiat chciałby zrealizować towarzyszącą inwestycję, czyli przesunięcie wylotu ulicy Julianowskiej do ul. Chyliczkowskiej.
– Jesteśmy na etapie uzgodnień, projekt jest już gotowy – informuje członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut. – Myślę, ze przebudowa może rozpocząć się w wakacje, więc zapewne chwilę przed przebudową skrzyżowania DK 79 z ul. Chyliczkowską, co zapewne ułatwi trochę kierowcom życie w trakcie tej głównej przebudowy – prognozuje.
Niewątpliwie kierowców czekają spore utrudnienia związane z obiema inwestycjami, ale docelowo mają one usprawnić ruch na jednym z piaseczyńskich „węzłów gordyjskich”.