Drogowe dziś i jutro Konstancina-Jeziorny

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Jeśli spojrzymy na infrastrukturę drogową gminy Konstancin-Jeziorna, to na pierwszy rzut oka nie bardzo jest na co narzekać.

Mamy dość dobre połączenia drogowe z Piasecznem i Górą Kalwarią. Droga dojazdowa do Warszawy jest prosta i posiada dobry standard techniczny. Na terenie zarówno miasta, jak i całej gminy możemy cieszyć się dość wysokim udziałem dróg o nawierzchniach twardych w całkowitej długości sieci dróg. Taką nawierzchnię mają również liczne połączenia międzyosiedlowe na terenie gminy. Na tym jednak plusy się kończą.
Szerokość wielu jezdni i pasów drogowych jest zbyt mała, a nie można ich poszerzyć ze względu na bliskość zabudowy. Jakość i nośność nawierzchni jezdni i chodników bardzo często pozostawia wiele do życzenia. Istniejąca sieć połączeń nie zapewnia przepustowości, a alternatywnych dróg dojazdowych brak. Efektem są korki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Dotyczy to szczególnie drogi dojazdowej do Warszawy. W strefie uzdrowiskowej ruch samochodowy jest nadmierny, co wynika przede wszystkim z braku parkingów na zewnątrz strefy. Nie istnieją żadne rozwiązania systemowe, które pozwoliłyby ograniczyć ruch samochodowy wewnątrz osiedli. Ze względu na brak mostu na Wiśle gmina nie posiada bezpośredniego połączenia drogowego z pasmem otwockim. Kolejny minus to jednopoziomowe skrzyżowania dróg z linią kolejową.
Od lat władze gminy starają się likwidować niedogodności, podejmując działania zarówno doraźne, jak i rozłożone w czasie. Jednym z celów strategicznych, które zawarto w grudniu 2005 roku w dokumencie pt. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku”, jest „usprawnienie komunikacji indywidualnej i zbiorowej w obrębie gminy oraz w relacji do Warszawy i sąsiednich gmin”. Deklaruje się tu poparcie dla działań władz rządowych, wojewódzkich i powiatowych w realizacji komunikacyjnych inwestycji ponadlokalnych, które będą korzystne dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Należą do nich budowa obwodnicy Konstancina-Jeziorny w ciągu drogi nr 724 wraz z drogą 724 bis w kierunku Góry Kalwarii, budowa drugiej drogi dojazdowej do Warszawy, równoległej do drogi nr 724, wzdłuż wału wiślanego (tzw. Czerniakowska-BIS) i modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy. System komunikacyjny jest kształtowany w taki sposób, aby nie był szkodliwy dla środowiska naturalnego i nie naruszał statusu uzdrowiska. Działania planistyczne obejmują wykup gruntów pod nowe drogi oraz ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym rozbudowy dróg gminnych, chodników i ścieżek rowerowych. Nie zapomina się też o dalszej modernizacji istniejących jezdni i chodników z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jak informuje portal konstancin24.eu w roku bieżącym na gminne drogi wydanych zostanie ponad 11,3 mln złotych, z czego na remonty kompleksowe przeznaczono około 7 mln, a na bieżące naprawy i utrzymanie stanu dróg – pozostałe 4 mln złotych. Burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał umowę ze spółką „South Stream” z Kotorydza. Zajmie się ona bieżącymi naprawami dróg gruntowych, asfaltowych i betonowych. Drogi gruntowe będą profilowane i równane, za co gmina zapłaci ponad 508 tys. złotych. Łatanie „dziur” w asfalcie będzie kosztowało ok. 221 tys., a naprawa dróg z elementów betonowych – 468 tys. złotych. Właśnie ruszają kolejne remonty – będą odnowione trzy drogi w Ciszycy oraz ulice Letnia, Wiśniowa, Klonowa i Leszczynowa w Konstancinie-Jeziornie. Na tych jezdniach zostaną położone nakładki z asfaltu. Remont asfaltowych nawierzchni ulic Jabłoniowej, Wiślanej i Łyczyńskiej w Słomczynie rozpocznie się po zakończeniu prac nad siecią kanalizacji sanitarnej i zgromadzeniu koniecznej dokumentacji. Remontu doczekają się też ul. Makowa w Bielawie oraz Bielawska w Konstancinie-Jeziornie (między ulicami Rynkową i Mirkowską). Zapoczątkowana w 2014 roku przebudowa ulic Zubrzyckiego – Przesmyckiego to najkosztowniejsza inwestycja drogowa w ostatnim czasie. Gmina wyda na część leżącą po jej stronie (reszta należy do Piaseczna) 3 mln złotych. Prócz dokończenia tej inwestycji latem zostaną przeprowadzone kompleksowe przebudowy ulic. Ulica Matejki (na odcinku od Piłsudskiego do Sobieskiego)oraz ulica Jagiellońska (od Piłsudskiego do Żeromskiego) po wymianie sieci wodno-kanalizacyjnej otrzymają nową nawierzchnię jezdni, chodniki i stylowe oświetlenie. Przebudowana będzie również ulica Zakopane.
Nie wolno zapominać o drogach dla rowerzystów – nowa ścieżka pieszo-rowerowa powstanie w tym roku wzdłuż rzeki Jeziorki od ul. Warszawskiej aż do mostku w Parku Zdrojowym.
Urząd gminy zadbał również o poprawę oznakowania ulic. Firma WIMET z Józefowa, z którą właśnie podpisano umowę, odnowi oznakowanie poziome ulic, m.in. pasy przy przejściach dla pieszych oraz oznakowanie pionowe przy drogach gminnych. Uzupełnione zostanie też oznakowanie miejskiego systemu informacji, w tym tabliczki z nazwami ulic. Natomiast drobnymi naprawami oznakowania zajmuje się na bieżąco konstanciński Zakład Gospodarki Komunalnej.
Ewa Mróz

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama