Dom seniora za 2 lata

0
952

Gmina ogłosiła właśnie przetarg na zaprojektowanie i budowę domu dziennego pobytu dla seniorów.

Nawet sami zainteresowani nie wierzyli, że nastąpi to tak szybko.

– Naprawdę nie sądziłem, że uda się tej idei tak szybko nadać realne kształty – mówi opiekujący się tematyką senioralną z ramienia Urzędu Gminy Krzysztof Kasprzycki. – Piaseczno jest wyjątkowo przyjazną seniorom gminą. To będzie pierwszy dom dziennego pobytu nie tylko w gminie, ale i w całym powiecie – podkreśla.

Pomysł na wykorzystanie terenu po gminnym przedszkolu na ul. Szkolnej w Piasecznie pojawił się jesienią 2017 roku, kiedy wiadomo było, że przedszkolaki przeniosą się do budowanego właśnie CEM. Budynek przedszkola został bowiem tylko warunkowo dopuszczony do dalszego użytkowania, ze względu na fatalny stan techniczny. Wiosną ubiegłego roku gmina przystąpiła do procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania tak, by dopuszczał on zbudowanie przyszłego domu seniora. Zlecono także wykonanie koncepcji domu dziennego pobytu dla seniorów. W ostatnich dniach samorząd ogłosił przetarg na projekt i budowę Centrum Aktywności Seniora. Na prace projektowe i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację zadania wykonawca ma 10 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – znajdą się chętni do realizacji zadania, a w budżecie uda się zabezpieczyć środki na jego realizację – budowa miałaby się rozpocząć w roku przyszłym i zakończyć w 2021.

Budynek ma być wielofunkcyjny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
fot. UMiG Piaseczno

Centrum Aktywności Seniora będzie placówką wsparcia dziennego, zlokalizowaną na liczącej 6 tys. m2 działce przy ul. Szkolnej 18. Zasadniczą funkcją nowego obiektu będzie dom dziennego pobytu. Będzie to także siedziba dla piaseczyńskich organizacji senioralnych, klub seniora oraz filia biblioteki publicznej, sprofilowana na potrzeby seniorów. W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdzie się szereg pomieszczeń wykorzystywanych przy pracy dziennej z seniorami, pokój zabiegowy, gabinet odnowy biologicznej oraz gabinety terapii indywidualnej. W budynku znajdzie się również sala przeznaczona na jadalnię, a w razie potrzeby salę widowiskową, sale dla różnych stowarzyszeń i związków senioralnych. Cały obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów jest jednym z priorytetowych zadań powołanej dwa lata temu Piaseczyńskiej Rady Seniorów. Lokalizacja inwestycji wydaje się optymalna ze względu na sąsiadujące z nią najstarsze piaseczyńskie osiedle, w dużej mierze zamieszkane przez osoby w wieku 60+.

Termin składania ofert w przetargu „projektuj i buduj” upływa 22 sierpnia.