Decyzja jeszcze w tym roku?

0
523

Opóźnia się wydanie decyzji  konserwatora w sprawie objęcia ochroną całego centrum miasta.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu Piaseczna sparaliżowała władze gminy na początku wakacji. Wszczęcie procedury przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oznaczało bowiem, że żadne działania remontowe czy inwestycyjne w obszarze, którego dotyczy postępowanie, nie mogą być prowadzone do czasu wydania decyzji. A objęty postępowaniem obszar rozciąga się od ul. Młynarskiej do ulic Wschodniej i Czajewicza. Obejmuje m.in. ulicę Kościuszki, Puławską, Warszawską, Sierakowskiego, Kilińskiego, Nadarzyńską, Kościelną, Zgoda. Na tym terenie gmina między innymi zamierzała w tym roku uruchomić kolejne strefy płatnego parkowania, zbudować przedłużenie ulicy Czajewicza do ul. Kościelnej czy przebudować ulicę Puławską. Niestety żadne z tych zadań nie mogło zostać zrealizowane. Wprawdzie obecni na wizji lokalnej na początku sierpnia przedstawiciele MWKZ deklarowali, że decyzja zapadnie pod koniec września, najpóźniej na początku października, ale nie ma jej do dziś.

Ze względu na konieczność modyfikacji zakresu postępowania oraz biorąc pod uwagę bieg terminów związanych z zawiadamianiem stron o czynnościach organu w trybie obwieszczenia, postępowanie przedłuży się do końca bieżącego roku – poinformowało nas biuro MWKZ.

Gminie udało się wynegocjować przesunięcie do września 2021 roku terminu rozliczenia dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na budowę ścieżek rowerowych. Jedną z większych inwestycji w ramach dotacji ma bowiem być budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Puławskiej. Gmina zamierzała realizować to zadanie w tym roku, ale postępowanie konserwatora uniemożliwiło ogłoszenie przetargu. W przypadku budowy przedłużenia ul. Czajewicza, prace już się rozpoczynają.

– Ograniczenia ze strony konserwatora dotyczą odcinka bliżej ul. Kościelnej – wyjaśnia wiceburmistrz Robert Widz. – Będziemy na razie realizować most nad Perełką i fragment poza obszarem objętym zakazem.

Jaka będzie decyzja konserwatora? Jeśli wpisze do rejestru zabytków układ przestrzenny centrum miasta, każda inwestycja, czy to publiczna, czy prywatna, będzie wymagała uzgodnień z MWKZ. Oznacza to znaczące wydłużenie procedur. Może też podwyższać koszty  zarówno projektowania, jak i samej realizacji prac.

Konserwator zapowiada, że decyzję wyda na koniec roku bieżącego lub na początku przyszłego.

Czytaj także: Gdzie pójdziemy z dziećmi na sanki?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię