Czas na cywilizację

0
754

Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg, kierowcy i mieszkańcy doczekają się w końcu nowej nawierzchni na ul. Polnej w Chyliczkach.

Wnioski o ucywilizowanie gminnej drogi płynęły do urzędu od wielu lat. Wąska gruntowa ulica przypomina bowiem krajobraz księżycowy. Przejazd nią grozi uszkodzeniem podwozia. Z kolei właściciele zlokalizowanych po obu stronach posesji narzekali na kurz i błoto, które niszczyły ich ogrodzenia. Popularność ulicy Polnej wzrosła wraz z rozwojem Józefosławia, ulica bowiem pozwala dojechać do wsi od drogi 721, ponieważ łączy się z ulicą Urbanistów. Jakość nawierzchni wprawdzie zniechęca do korzystania z takiego skrótu, ale po przebudowie należy brać pod uwagę większą intensywność ruchu. W 2017 roku opracowano koncepcję przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i rozpoczęły się procedury zmierzające do realizacji tego zadania. Połączenie to staje się istotne również w kontekście planowanej budowy szkoły przy ul. Zimowej w Julianowie.

Projekt zakłada, oprócz znormalizowania szerokości drogi i jej utwardzenia, również budowę odwodnienia oraz ciągu pieszo-rowerowego. Przedmiotem przetargu jest również przebudowa krótkiego odcinka ulicy Moniuszki, który łączy ulicę Polną z ul. Wschodnią. Ogłoszony jesienią przetarg zakończył się porażką. Jedyna oferta opiewała na 4,6 mln zł i zdecydowanie przekraczała środki zarezerwowane w budżecie – 1,6 mln zł. Otwarcie ofert w ogłoszonym pod koniec stycznia przetargu ma nastąpić 18 lutego.