Co ze śmieciami?

0
505

Ważne decyzje mogą zapaść na sesji 22 listopada.

 

W pierwszy poniedziałek listopada w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej, dotycząca wysokości nowych opłat za odbiór odpadów komunalnych. Przypomnijmy, że w związku ze zmianą przepisów znacznie wzrosły koszty tych usług, a oferty firm wywozowych są o wiele wyższe niż oczekiwała Gmina. Wobec tego burmistrz Kazimierz Jańczuk zaproponował podwyżkę stawek dla mieszkańców z 10 do 17 złotych za odpady segregowane oraz z 15 do 28 złotych za odpady zmieszane. Radni odrzucili propozycję, argumentując, że była ona zbyt wysoka. Nie inaczej było podczas nadzwyczajnej sesji.

W drugiej propozycji burmistrz ustalił wysokość opłat na odpowiednio: 15 i 26,50 złotych miesięcznie od osoby. Radni kolejny raz jej nie zaakceptowali (9 głosów za, 9 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu), tym razem głównie ze względu na rzadszy odbiór odpadów przy jednoczesnej podwyżce stawek.

W zeszły czwartek włodarze gminy znów zajęli się tym tematem. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych miała miejsce dyskusja nad warunkami odbioru odpadów komunalnych. Co ustalili zebrani?

– Komisja budżetu przyjęła dwa projekty uchwał: w sprawie regulaminu czystości (10 radnych za) oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę (9 radnych za, 1 wstrzymał się). Jeśli te uchwały zostaną przyjęte na sesji w dniu 22.11.2017 r. to wówczas, jak zapowiedział burmistrz, zwróci się do radnych, aby oni wprowadzili poprzez zmianę porządku obrad uchwałę o zmianie stawek za odpady komunalne, które rada już dwukrotnie odrzuciła – mówi nam radny Tomasz Nowicki.

– Jeśli i tym razem rada miejska nie przyjmie choćby jednej z tych uchwał, to burmistrz będzie zmuszony anulować przetarg na odbiór odpadów komunalnych i rozpisać nowy, co znacznie wydłuży procedurę – dodaje.

W związku z powyższym czekamy na decyzje, jakie zapadną 22 listopada na sesji rady miejskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię