Co wiadomo w gminach na temat 500+

0
508

Za niecałe dwa miesiące rodziny będą mogły rozpocząć składanie wniosków o uzyskanie świadczenia 500+. Co za tym idzie gminy będą musiały być przygotowane na ich przyjmowanie. Co to dla nich oznacza?

Na razie gotowy jest projekt ustawy, który w zeszłym tygodniu przyjął rząd. Jest w nim zawarty przepis, że samorządy otrzymają pieniądze na realizację tego zadania – w tym roku ma to być 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Pierwsze środki gminy mają dostać w ciągu tygodnia od publikacji ustawy.

Ile będzie wniosków?

W największej gminie naszego powiatu, w Piasecznie, szacuje się, że wniosek może złożyć ok. 3 300 rodzin. Trudno określić jest liczbę rodzin, które nie przekraczają progu dochodowego i będą mogły wnioskować o otrzymanie świadczenia również na pierwsze dziecko.
Jedna z mniejszych gmin w powiecie – Prażmów – przewiduje zaś, że uprawniona liczba dzieci do odbioru świadczenia na jej terenie to ok. 2 020, a liczba rodzin, które nie przekroczą wymaganego progu dochodowego, to ok. 550.
Przy takiej liczbie wniosków gminy zmuszone będą zatrudnić dodatkowych pracowników. W Piasecznie ma to być ok. 4 osób, w Prażmowie zaś przewiduje się 1 dodatkowy etat oraz na okres przyjmowania i wprowadzania wniosków zatrudnienie ok. 3 osób na umowę zlecenie.
Projekt ustawy przewiduje, że dla rodzin, co do których zajdzie podejrzenie marnotrawienia świadczenia, gminy będą mogły zamiast wypłaty pieniężnej udzielić pomocy rzeczowej.

Kto będzie weryfikował uprawnionych?

Weryfikowanie oraz organizowanie takiej pomocy będzie spoczywało na pracownikach socjalnych samorządów. W gminie Prażmów zakłada się, że pracownicy socjalni GOPS otrzymają dodatek za zwiększone obowiązki.
Wniosek o świadczenie wychowawcze trzeba będzie składać raz w roku. Na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach, już w formie decyzji wydanej uprawnionym rodzinom określony będzie okres przyznania świadczenia na dziecko ze względu na jego wiek. Weryfikować to będzie realizator świadczenia, czyli np. w gminie Prażmów GOPS.
Projekt ustawy przewiduje także obowiązek informowania przez stronę przyjmującą wsparcie finansowe o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do przyznanego świadczenia, co w praktyce oznacza, że rodzic, który np. znalazł pracę i w danej chwili przekracza dopuszczalny próg dochodowy wymagany przy otrzymywaniu świadczenia na pierwsze dziecko, powinien zgłosić fakt zdobycia zatrudnia.

Czy to się uda?

Czy dwuprocentowa prowizja pokryje koszty realizacji tak dużego zadania? W gminie Piaseczno uważa się, że tak, choć trudno to dzisiaj stwierdzić na pewno, ponieważ będzie to zależało od liczby wypłacanych świadczeń. W gminie Prażmów natomiast są wątpliwości, czy będzie to wystarczająca kwota, uważa się nawet, że powinno to być minimum 3%.
Dla samorządów w Polsce wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” będzie sporym wysiłkiem organizacyjnym. Trudno określić dzisiaj, jaka liczba wniosków wpłynie, ile z tych wniosków będzie wymagało weryfikacji dochodów, ilu pracowników trzeba będzie dodatkowo zatrudnić oraz jaką kwotę gminy otrzymają na wykonanie zadania, co zależy właśnie od liczby wniosków i sumy wypłacanych świadczeń. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska uważa, że przy dobrej współpracy z samorządami program uda się uruchomić w kwietniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię