Co dalej z linią 400 kV Kozienice – Ołtarzew?

534

Gdy w listopadzie ubiegłego roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały o rozwiązaniu umowy na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew, wielu mieszkańców gminy Tarczyn odetchnęło z ulgą. Jednak okazuje się, że temat wcale nie jest zamknięty.

Plan budowy linii 400 kV wywołał swego czasu ogromny sprzeciw w gminach na Mazowszu, organizowano różne formy protestu, blokowano trasy wylotowe z Warszawy, protestowano na ulicach Warszawy, składano petycje.
W listopadzie ubiegłego roku PSE poinformowały o rozwiązaniu umowy na budowę linii 400 kV. Jednocześnie wskazano, iż nie oznacza to wcale rezygnacji z planu połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew. Wskazywano natomiast, iż immanentną cechą nowego procesu wyboru wykonawcy będzie włączenie w dialog dotyczący wyboru trasy zarówno wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i lokalnych społeczności.
Włodarze mazowieckich gmin wolą dmuchać na zimne. W grudniu 2016 r. skierowali pisma do administracji rządowej, posłów i innych organów administracji w celu zapewnienia samorządom udziału w konsultacjach społecznych dla ustalenia optymalnego przebiegu linii 400 kV, który uwzględniałby zarówno interes społeczny, jak i bezpieczeństwo energetyczne regionu.
22 lutego br. podczas spotkania 12 mazowieckich gmin z PSE strona społeczna została poinformowana, że kolejnym etapem dialogu będzie dokonanie w I połowie 2018 roku wstępnej oceny wyników analizy możliwości wykonania połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie, a następnie w II połowie 2018 r. przeprowadzenie konsultacji społecznych i wybór optymalnego wariantu dla tego połączenia.
Kilka dni temu gmina Tarczyn poinformowała na swojej stronie internetowej o spotkaniu przedstawicieli Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Adamem Struzikiem. Wskazano m.in., że pan Marszałek wyraził zrozumienie intencji samorządów w zakresie wnioskowania o wykreślenie wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie ustalono, że każdy mieszkaniec może także samodzielnie złożyć wniosek w sprawie linii 400 kV w formie pisemnej do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa albo elektronicznie na adres e-mail: w terminie do 31 lipca 2017 r.