Centrum dla gminy

0
646

Na dzisiejszej sesji radni mają upoważnić burmistrza do zakupu dwóch działek w centrum miasta. W przyszłości gmina chce zagospodarować te tereny.

Gmina przymierza się do zakupu dwóch działek zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta. Pierwsza z nich, o powierzchni niespełna 1000 m2, jest położona przy ul. Zgoda 5. To niezabudowany teren, bezpośrednio przylegający do działek, które są już własnością gminy. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, „jej [działki – red.] nabycie pozwoli na stworzenie atrakcyjniejszego do zagospodarowania terenu w centralnej części miasta, sąsiadującego z jednej strony z Parkiem im. Książąt Mazowieckich, a z drugiej – z pl. Piłsudskiego”.

– Wyraziliśmy zainteresowanie zakupem tych działek, gdyż sąsiadują bezpośrednio z działkami, które od lat są własnością gminy i ich wspólne zagospodarowanie będzie bardziej efektywne finansowo i lepsze dla centrum miasta – potwierdza burmistrz Daniel Putkiewicz. Na tym plany zakupowe gminy się nie kończą. Radni mają również upoważnić burmistrza do zakupu liczącej ok. 1600 m2 działki przy ul. Sierakowskiego 7. Chodzi o teren położony między parkingiem przy Urzędzie Gminy i łaźnią. Gmina negocjuje zakup działki wraz ze znajdującą się na niej dwupiętrową kamienicą. – Jesteśmy w stałym kontakcie z obecnymi właścicielami – informuje Putkiewicz.

Działka przy ul. Zgoda 5

Ożywić centrum miasta

Co miałoby powstać na wykupionych działkach? Konkretnych planów jeszcze nie ma, a ogólna koncepcja obejmuje nie tylko ten teren, ale większą przestrzeń między Rynkiem i ul. Zgoda. Miejscowy plan zagospodarowania przewiduje w tym rejonie zabudowę mieszkalną z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi. Burmistrz nie ukrywa, że widzi tu możliwość ożywienia centrum Piaseczna poprzez rewitalizację prawie całej wschodniej części historycznego centrum miasta.

– Chcielibyśmy wypełnić lukę, która powstała pomiędzy Rynkiem a wyremontowanym parkiem miejskim. W bezpośrednim sąsiedztwie Rynku powstałyby przestrzenie dla mieszkańców. Miejsca z lokalami usługowymi, gdzie będzie można wybrać się na niewielkie zakupy, może kolację. Zmieści się tutaj planowany od lat teatr miejski, a przy tej skali zagospodarowania realny jest także parking podziemny. Chcemy w ten sposób oddać centrum Piaseczna mieszkańcom. Tak, by mieli do dyspozycji coś więcej niż to, co oferuje teraz Rynek – opisuje Putkiewicz.

Wstępne prace nad koncepcją zagospodarowania tych terenów już się rozpoczęły, ale przygotowanie konkretnych propozycji i konsultacje ruszą po sfinalizowaniu zakupu. Z pewnością proces nie będzie łatwy – zarówno działka przy ul. Zgoda, jak i posesja przy ul. Sierakowskiego leżą bowiem w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Wspomniana kamienica widnieje zresztą Gminnej Ewidencji Zabytków, pewne jest więc, że budynek pozostanie nienaruszony.

– Każdy element koncepcji będzie szczegółowo omawiany z konserwatorem zabytków – zapewnia burmistrz Daniel Putkiewicz.

Wykup działek to dopiero pierwszy krok do przyszłej rewitalizacji. Jak ostatecznie ukształtuje się koncepcja i kiedy uda się ją urzeczywistnić? Na konkrety zapewne będziemy musieli jeszcze poczekać kilka miesięcy.

Czytaj również: Facebook Live burmistrza Piaseczna – dyskusja o centrum miasta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię