Burmistrz otrzymał absolutorium

293

Arkadiusz Strzyżewski, burmistrz Góry Kalwarii, otrzymał od Rady Miejskiej absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 r.

Udzielanie absolutorium za poprzedni rok nowemu burmistrzowi jest trochę dyskusyjne. Inna historia jest kiedy jest to kolejna kadencja włodarza, jeszcze inna kiedy burmistrzem czy wójtem zostaje jego zastępca. Jednak burmistrz Góry Kalwarii w poprzedniej kadencji był wicestarostą, więc za wykonanie budżetu w 2018 roku bardziej odpowiadał poprzedni burmistrz Dariusz Zieliński.
– W ubiegłym roku dochody gminy wyniosły 130,2 mln zł, wydatki zaś 134,8 mln zł (z tego majątkowe, w tym inwestycyjne, 17,5 mln zł). Zadłużenie gminy na koniec roku osiągnęło 25,8 mln zł (19,8 proc. dochodów) – informuje Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Podczas sesji burmistrz odczytał również raport o stanie gminy. Sporządzenie tego dokumentu jest od tego roku ustawowym obowiązkiem samorządów gminnych oraz powiatowych. W związku z treścią raportu radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania.