Burmistrz Konstancina-Jeziorny otrzymał absolutorium i wotum zaufania

0
295

Uwag do Raportu o Stanie Gminy nie brakowało. Ostatecznie jednak radni większością głosów udzielili burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Sesja absolutoryjna odbyła się w Konstancinie-Jeziornie 30 czerwca. Raport o Stanie Gminy za 2019 rok przygotował i zaprezentował były prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Forma i sposób prezentacji dokumentu wzbudziły uznanie radnych. Mieli oni jednak sporo uwag co do treści.

Uwag było sporo

Bogusław Komosa zgłosił uwagi dotyczące podejmowanych inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, oświetlenia, transportu publicznego czy remontu zabytków.

– Tylko 65% gminy jest skanalizowane, to nie jest sukces. W ciągu ostatniego roku zbudowano 1 kilometr kanalizacji i 2 kilometry wodociągów – podkreślił.

– 6 sołectw jest nieskanalizowanych – zauważyła Irena Śliwka. – Jeśli będziemy kanalizować po jednej ulicy na rok, to trzeba będzie czekać ze 20 lat. W gminie uzdrowiskowej kanalizacja nie powinna być luksusem, tylko standardem.

Przewodnicząca Rady Gminy Agata Wilczek zauważyła, że brak inwestycji w zakresie budowy ścieżek rowerowych nie ma wiele wspólnego z realizacją celu uzdrowiskowego.

Burmistrz odniósł się do części tych uwag. Kazimierz Jańczuk podkreślał też, że wbrew uwagom rozwój gminy jest zrównoważony a inwestycje są prowadzone zarówno w obszarze miasta jak i sołectw.

Absolutorium i wotum zaufania jednak udzielono

Ostatecznie za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania głosowało 14 radnych, 4 było przeciw (Krzysztof Bajkowski, Arkadiusz Głowacki, Hubert Meronk, Grzegorz Szewczyk) a 2 wstrzymało się do głosu (Bogusław Komosa, Irena Śliwka).  Radni udzielili też burmistrzowi absolutorium. Za głosowało 14 osób, a 5 wstrzymało się od głosu (Krzysztof Bajkowski, Bogusław Komosa, Hubert Meronk, Grzegorz Szewczyk, Izabella Wieczorek).

– Wykonaliśmy budżet wzorcowo – podsumował Kazimierz Jańczuk. Podkreślił,  że dochody w 2019 roku wyniosły ponad 101%  w stosunku do zakładanych, wydatki zaś udało się zrealizować na poziomie 96,6% bez zadłużania gminy. – Oznacza to, że racjonalnie wydatkujemy środki finansowe przyznane przez radę miejską – podkreślił burmistrz dziękując radnym za udzielone absolutorium. – Będziemy w tym roku starali się, aby spełnić państwa oczekiwania, a jednocześnie zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców, co jest najważniejszym wspólnym celem rady i burmistrza.

Czytaj także: Absolutorium bez zastrzeżeń

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię