Burmistrz bez wotum zaufania i absolutorium. Jakie będą konsekwencje?

0
1876

Burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski podobnie jak przed rokiem nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Czy dojdzie do referendum w sprawie odwołania burmistrza?

Podczas sesji absolutoryjnej w dniu 23 czerwca Rada Miejska Góry Kalwarii podejmowała dwie uchwały podsumowujące działania burmistrza w roku 2020. Podczas głosowania powtórzyła się sytuacja z roku ubiegłego. Radni nie podjęli uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Za głosowało 8 osób, przeciw był radny Jan Rokita, a 11 radnych wstrzymało się od głosu.

– Chciałem podziękować państwu, nie ukrywam, że jestem zaskoczony po poprzednim głosowaniu – powiedział burmistrz Arkadiusz Strzyżewski po tym, gdy radni 18 głosami za i 2 wstrzymującymi się podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2020. – Dziękuję również wszystkim swoim współpracownikom, którzy przez cały rok dbali o realizację zadań.

Choć radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe, nie udzielili burmistrzowi absolutorium. Za głosowało 9 osób, Jan Rokita ponownie był przeciw, a 10 radnych wstrzymało się od głosu.

– Mimo wszystko dziękuję państwu, bo pracy w ubiegłym roku było sporo. Wyniku innego się nie spodziewałem – powiedział burmistrz po głosowaniu.

Zgodnie z prawem obie uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, co oznacza, że w przypadku Góry Kalwarii, aby burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium „za” musiałoby zagłosować minimum 11 radnych.

Czytaj także: Covidowy rok 2020 podsumowuje burmistrz Arkadiusz Strzyżewski

Będzie referendum?

Jakie mogą być konsekwencje tej decyzji radnych? Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym w przypadku, gdy w dwóch kolejnych latach burmistrz nie otrzyma wotum zaufania, rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza ze stanowiska. Uchwała tak może zostać podjęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Do jej podjęcia potrzebna jest również bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię