Budżet obywatelski w powiecie

0
268

Radni PiS proponują wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w powiecie. Mieszkańcy mogliby wówczas bezpośrednio zdecydować, które zadania należy zrealizować.

Sergiusz Muszyński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, złożył 1 lutego na ręce przewodniczącego Rady Powiatu projekt uchwały wprowadzającej w powiecie piaseczyńskim instytucję budżetu obywatelskiego. Taką możliwość daje ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. Społeczeństwo oswaja się już z funkcjonowaniem budżetu partycypacyjnego w gminach.

– Projekt liczy 14 stron, określa zasady, w oparciu o które mógłby funkcjonować w naszym powiecie budżet obywatelski, m. in. wymogi formalne dla projektu zadania, zasady oceny zgłoszonych projektów, czy zasady przeprowadzenia głosowania, obliczenia wyników i podania ich do wiadomości publicznej – wylicza Muszyński. Uchwała przewiduje, że zarząd każdego roku określałby kwotę, którą dysponowaliby bezpośrednio mieszkańcy. Część pieniędzy byłaby przeznaczona na zadania ogólnopowiatowe, a reszta zostałaby podzielona na 6 pul gminnych, przeznaczonych na realizację zadań służących potrzebom mieszkańców poszczególnych gmin. Oceny wniosków dokonywałby powołany przez starostę zespół ds. budżetu obywatelskiego. Ostateczna decyzja należałaby oczywiście do mieszkańców, którzy w głosowaniu wybieraliby projekty do realizacji.

Projektem uchwały przygotowanej przez radnych PiS powinni się teraz zająć radni na komisjach. Jeśli wszystkie kluby wyrażą aprobatę dla tej inicjatywy, mieszkańcy mogliby współdecydować o wydawaniu powiatowych pieniędzy już dla budżetu na 2020 r.