Budżet dla wszystkich

48

W tym roku Powiat zadbał o zaplanowanie w budżecie inwestycji w każdej z gmin leżących na jego terenie. Jednak dyskusji na temat dysproporcji w podziale środków nie zabrakło.

Na inwestycje w 2020 roku Powiat zamierza przeznaczyć 28 mln złotych. Znakomita większość z 31 zadań dotyczy kontynuacji inwestycji podjętych w latach ubiegłych. Nowe zadania ograniczają się do rozpoczęcia prac projektowych dla przebudowy kilku dróg powiatowych, w tym po jednej na terenie gminy Prażmów (Krupia Wólka) oraz Tarczyn (Marylka). W 2020 roku zamierza też wydać ponad 178 tys. złotych na zakup poduszkowca dla piaseczyńskiego WOPR oraz stworzenie miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych. Oba te zadania zostały wyłonione w ramach pierwszego powiatowego budżetu obywatelskiego. Najwięcej pieniędzy pochłonie kontynuacja rozbudowy prowadzonych przez Powiat szkół średnich oraz budynku starostwa przy ul. Czajewicza. Na inwestycje kubaturowe przeznaczono blisko 17 mln złotych. Radni docenili fakt, że w budżecie na 2020 rok zostały uwzględnione inwestycje na terenie każdej z gmin. Zwrócili jednak uwagę na wciąż istniejące istotne dysproporcje w podziale środków między gminami. Zarząd przypomniał, że większość środków budżetowych jest przeznaczona na inwestycje oświatowe, a co za tym idzie realizowane są tam, gdzie znajdują się szkoły. Podobnie rzecz się ma z najdroższą inwestycją ostatnich lat, czyli rozbudową siedziby starostwa w Piasecznie przy ul. Czajewicza, z której korzystać będą mieszkańcy całego powiatu.

– Samorządy gminne dotują zadania realizowane przez Powiat na terenie ich gmin i pochodzące stąd środki ułatwiają podjęcie przez powiat decyzji o realizacji poszczególnych przedsięwzięć – zwracał uwagę radnych przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Antoni Rosłon podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Powiatu, gdzie dyskutowano na temat projektu budżetu. – Jedynym samorządem, który w swoim budżecie od razu zabezpieczył środki na dotację dla Powiatu jest Piaseczno, które na budowę dróg powiatowych przeznaczyło 4 mln złotych – poinformował.

Radni wyrazili nadzieję, że zarząd będzie się starał o środki zewnętrzne na realizację kolejnych zadań, zwłaszcza drogowych. Tu potrzeby są bowiem bardzo duże, a budżet niestety skromny.

W 2020 roku Powiat zamierza wydać w sumie 276 mln złotych. Tradycyjnie najwięcej środków pochłonie oświata – 84,7 mln zł. Janosikowe to aż 54,3 mln złotych, czyli niemal dwukrotność kwoty, którą samorząd wyda na inwestycje. Na pomoc społeczną przeznaczono 53,5 mln złotych, a na drogi 19,8 mln zł.