Budowa wstrzymana

237

„Niniejszym oświadczamy, iż niepotwierdzone są przez portal przegladpiaseczynski.pl informacje, w myśl których rozwiązanie stosunku umownego pomiędzy spółką ART Global Sp. z 0.0. a Gminą Piaseczno, związanego z modernizacją i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie, nastąpiło z wyłącznej winy spółki ART Global Sp. 2.0.0.

Wskazujemy, iż treści zawarte w artykule z dnia 18 września 2019 r., zatytułowanym „Budowa wstrzymana” nie zostały oficjalnie potwierdzone przez portal i zawierają wyłącznie subiektywną ocenę ich autora co do zdarzeń o charakterze faktycznym i prawnym.

Ponadto nie podlegały żadnej weryfikacji zamieszczone informacje, jakoby przyczyną odstąpienia przez Gminę Piaseczno od umowy były liczne zaniedbania i znaczne opóźnienia w harmonogramie pracy oraz zejście z terenu budowy i pozostawienie go nieuporządkowanego i niezabezpieczonego. Spółka ART Global nie zgadza się z przedstawionymi informacjami dotyczącymi braku odpowiedniego zaangażowania sił  i środków do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Do czasu ostatecznego wyjaśnienia okoliczności spornych pomiędzy Gminą Piaseczno a spółką ART Global Sp. z 0.0. portal przegladpiaseczynski.pl_ wstrzyma się: z udostępnianiem jakichkolwiek informacji publicznie w tym zakresie”