Budowa ruszy w wakacje

0
405

Radni przegłosowali przeznaczenie dodatkowych środków na dofinansowanie projektu budowy Muzeum Wycinanki w Mirkowie.

O tym, że projekt z dużym unijnym dofinansowaniem jest zagrożony, pisaliśmy szerzej przed miesiącem, w wydaniu 243 („Wytną muzeum?”). Renowacja zabytkowego budynku przy ul. Walentynowicz 18 i utworzenie w nim Muzeum Wycinanki Polskiej stały pod znakiem zapytania. W trakcie prac projektowych okazało się bowiem, że konieczne będą nieprzewidziane prace przy fundamentach, co znacznie podniosło koszty. Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury udało się pozyskać 2,5 mln złotych unijnej dotacji na ten projekt. Jednak wyższe koszty, które znalazły odzwierciedlenie w wysokości ofert w kolejnym przetargu, oznaczały konieczność dołożenia dodatkowych kilkuset tysięcy przez gminę. Entuzjastą tego pomysłu nie był burmistrz Kazimierz Jańczuk. Dyrektor KDK Edyta Markiewicz-Brzozowska podczas zorganizowanego pod koniec maja posiedzenia połączonych komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych oraz Bezpieczeństwa, Kultury i Sportu zaprezentowała radnym założenia projektu, jego budżet oraz kroki, jakie zostały już podjęte. Dyskusja nad zasadnością kontynuowania projektu była dość burzliwa. Wygląda jednak na to, że przeważył głos radnych, którzy uznali, że renowacja budynku i tak będzie w przyszłości obciążała budżet, a utworzenie Muzeum Wycinanki to dodatkowa wartość oprócz odnowienia mirkowskiego zabytku. Na ostatniej sesji radni poparli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie na rok 2020 zostały zabezpieczone dla potrzeb budowy muzeum środki w wysokości 3,2 mln złotych.

– Teraz pozostały tylko formalności – mówi dyrektor KDK. – Musimy podpisać umowę z gminą, a następnie rozstrzygniemy przetarg i jeszcze w wakacje rozpoczną się prace budowlane – mówi Edyta Markiewicz-Brzozowska. Prace powinny się zakończyć do przyszłych wakacji.