Bliżej P+R

430

Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę parkingu wielopoziomowego ,,Parkuj i Jedź” przy stacji PKP w Piasecznie.

Program funkcjonalno-użytkowy i dokumentacja wykonana w ramach zamówienia będą podstawą do ogłoszenia przetargu w trybie „projektuj i buduj” na realizację wielopoziomowego parkingu przy stacji PKP. Wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego ma się opierać na istniejącej koncepcji zamiennej stworzonej przez pracownię projektową PDV Architekci, Studio Dwa z Piaseczna. Wykonawca będzie miał 4 miesiące od dnia podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia. Termin składania ofert to 26 lipca br.
Parking spóźniony o wiele lat
Parking w tym miejscu Piaseczna jest potrzebny od wielu lat. Z analizy możliwości rozwoju systemów parkingów „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023, wykonanej przez Collect Consulting dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej, wynika, że duży parking w okolicy dworca to konieczność.
– W 10 minut samochodem dotrze do parkingu 66 111 mieszkańców. Natomiast w obszarze 5 min jazdy samochodem od planowanego parkingu mieszka 37 467 osób – czytamy w analizie.
Parking będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych, 532 miejsca parkingowe, w tym 13 dla osób niepełnosprawnych. Zostało także przewidzianych 90 miejsc postojowych dla rowerów. Do obsługi komunikacyjnej pieszych powstaną dwie klatki schodowe oraz winda.
Parking znajdować się będzie na rogu ul. Dworcowej i Sienkiewicza. Stoi tam pomnik przyrody, modrzew europejski, jednak pracownia PDV uwzględniła go w swojej koncepcji i budynek parkingu „omija” drzewo.
PKP się zgadza
Gmina posiada zgodę na dysponowanie terenem budowlanym wydaną przez PKP SA, właściciela terenu. Koncepcja natomiast została uzgodniona ze spółką PKP PLK SA, która zarządza torami i peronami.
W miejscu, gdzie powstanie parking, stoją budynki PKP, w których wciąż mieszkają ludzie.
– Gmina gotowa jest przejąć lokatorów z budynków PKP, których usunięcie konieczne byłoby w momencie realizacji inwestycji – mówił nam w grudniu Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji Gminy.
Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe, dopiero kiedy PKP PLK zakończy inwestycję modernizacji linii kolejowej nr 8 na tym odcinku. To jednak powinno nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy. Gmina Piaseczno zamierza ubiegać się o dofinansowanie z UE w ramach konkursu dotyczącego budowy parkingów P+R w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W pierwszym konkursie wybrano 13 projektów, jednak docelowo w ramach ZIT na terenie metropolii warszawskiej mają powstać 74 parkingi. W pierwszym konkursie gmina jednak nie mogła wziąć udziału ze względu na trwającą modernizację linii kolejowej.