Bieg Stefana

218

26 lutego odbędzie się bieg oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 349. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Górę Kalwarię.

Biskup poznański Stefan Wierzbowski w 1666 roku odkupił wieś szlachecką Górę i w 1672 roku założył na jej terenie Nową Jerozolimę (Górę Kalwarię). Dwa lata później wybudował w Nowej Jerozolimie kościół zwany kaplicą Piłata, obecnie Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, do którego podziemi przeniesiono w 1791 roku jego szczątki (biskup zmarł w Górze Kalwarii w 1687 r.).W 1670 r. Góra Kalwaria uzyskała lokację miejską.

Bieg Stefana o dystansie 5 kilometrów odbędzie się po raz pierwszy.

– Każda okazja jest dobra by biegać. Rocznica nadania praw miejskich jest szczególnie fajna. To obiecana impreza biegowa w zamian za kupowane dotychczas tytuły. Będziemy fair wobec biegaczy… – napisał na swoim facebookowym profilu burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski.

Liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób. Zapisy prowadzone są na stronie www.osirgorakalwaria.pl i pod numerem telefonu: 22 727 48 61 od 28 stycznia do 25 lutego 2019 r. Osoby niepełnoletnie (uczestnicy biegu nie mogą mieć mniej niż 16 lat) zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia podpisanego przez rodzica lub prawnego.

– 26 lutego br. organizujemy uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji 349. rocznicy założenia naszego miasta. Z tej okazji wykład wygłosi nie kto inny jak Łukasz Głodek (autor pracy magisterskiej o biskupie Wierzbowskim – przyp. red.) – poinformował Jan Rokita, przewodniczący Rady Miejskiej.

Tak jak powiedział burmistrz, każda okazja jest dobra do biegania, a Bieg Stefana ma szansę stać się nową tradycją Góry Kalwarii.