Biblioteki zostaną połączone

222

Po gorącej dyskusji Rada Powiatu przegłosowała uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Biblioteki Powiatowej z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno.

Dyskusja na temat poprawy warunków lokalowych powiatowej książnicy trwa od dłuższego czasu. Pomysł połączenia obu bibliotek pojawił się po raz pierwszy w 2017 roku. Ówczesna Rada Powiatu zdecydowała, że w pierwszej kolejności powiat powinien poszukać innej siedziby dla funkcjonującej dotychczas w podziemiach budynku ZNP przy ul. Chyliczkowskiej 12 powiatowej biblioteki. Tego zadania nie udało się zrealizować, a zarząd powiatu przekonywał, że na połączeniu obu bibliotek nie stracą ani czytelnicy, ani pracownicy.

– W naszej ocenie każdy, kto ma choć trochę przyzwoitości, nie powinien za tą uchwałą głosować – mówił Sergiusz Muszyński. – To jest likwidacja jedynej powiatowej instytucji kultury – powtórzył po raz kolejny i zapowiedział, że klub Prawa i Sprawiedliwości głosować będzie przeciw.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Piaseczno Łukasz Krzysztof Załęski spotykał się z radnymi na komisjach i przedstawiał warunki w jakich funkcjonować będą połączone biblioteki w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym, które zostanie oddane do użytku w drugiej połowie 2019 roku.

– W Centrum Edukacyjno-Multimedialnym będziemy mieli 1750 m2 do dyspozycji. To pozwoli nie tylko udostępnić cały cenny księgozbiór obu bibliotek, ale też stworzyć nowoczesną czytelnię i organizować wiele działań o charakterze kulturalnym i szkoleniowym – podkreślał Załęski. W obecnym lokalu biblioteki powiatowej nie ma miejsca na wyeksponowanie całości zbiorów czy czytelnię.

– To na razie uchwała intencyjna – podkreślił wicestarosta Zdzisław Lis. – Teraz cała procedura potrwa około 6 miesięcy i dopiero wtedy możliwe będzie podpisanie umowy – podkreślił.

Uchwała została przegłosowana większością 15 głosów za, przeciw połączeniu obu bibliotek głosowało 11 osób.