Bezpieczeństwo i edukacja

277

Wśród propozycji zgłoszonych do pierwszego powiatowego budżetu obywatelskiego dominują zadania związane  z poprawą bezpieczeństwa.

Powiat opublikował już listę projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację. Spośród 34 zadań zakwalifikowanych do dalszego postępowania, aż 5 dotyczy zakupu i montażu radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej. Poza tym pojawił się pomysł doświetlenia przejścia dla pieszych tzw. „kocimi oczami”, zakup defibrylatorów dla powiatowych szkół oraz innych jednostek podlegających samorządowi, a także zakup poduszkowca dla piaseczyńskiego WOPR. Sporo zgłoszeń to tzw. projekty miękkie, czyli różnego rodzaju kursy, wykłady, imprezy rozrywkowe. Kilka z nich dotyczy zdobywania nowych kompetencji wychowawczych, samorozwoju, udzielania pierwszej pomocy czy ekologii. Tego ostatniego obszaru dotyczy też bardzo konkretny projekt mówiący o posadzeniu 100 miododajnych drzew na powiatowych działkach w miastach.

Komisja weryfikująca projekty odrzuciła aż 29 z nich. Najczęściej powodem była kwestia braku kompetencji powiatu do realizacji danego przedsięwzięcia – czy to ze względu na brak własności danej nieruchomości, czy też z uwagi na zakres działań właściwych dla powiatu. Autorzy odrzuconych wniosków mogą się odwoływać jeszcze do 30 sierpnia. Głosowanie mieszkańców na wybrane projekty nastąpi pod koniec września.